Publikacje Publikacje Publikacje Publikacje Publikacje

W przypadku zainteresowania treścią określonego artykułu lub prezentacji, uprzejmie prosimy o przesłanie zapytania na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

„Aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części” – artykuł analizujący wartość podatkową środków trwałych nieujawnionych wcześniej w ewidencji wnoszącego wkład niepieniężny, magazyn Controlling, wrzesień 2010

„Wycena w procesie fuzji i przejęć” – prezentacja na seminarium Rzeczpospolitej, marzec 2010

„Dlaczego nie opodatkowujemy agio” - artykuł analizujący aspekty podatkowe przy istnieniu różnicy pomiędzy wartością nominalną nowych udziałów/akcji a wartością godziwą wnoszonego wkładu niepieniężnego, Rzeczpospolita, Dobra Firma, sierpień 2009

„Szacowanie wartości przedsiębiorstw metodą porównawczą” – prezentacja na seminarium „Wiarygodność wyceny przedsiębiorstw w warunkach kryzysu” zorganizowanej przez Gdańską Akademię Bankową, czerwiec 2009

„Wycena spółki w świetle kodeksu spółek handlowych” – seminarium na forum Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, marzec – maj 2009

„Jak ustalić wartość nieujawnionych środków” - artykuł na temat wyceny dla celów podatkowych środków trwałych nieujawnionych wcześniej w ewidencji wnoszącego wkład niepieniężny, Rzeczpospolita, Dobra Firma, kwiecień 2007

„How to reconcile CIT, Polish Accounting Law and IAS/IFRS regulations for lease transactions?” - prezentacja ACCA CPD, luty 2006

„How to structure M&A transactions in the light of Corporate Income Tax Law - part II” - prezentacja ACCA CPD, grudzień 2005

„How to structure M&A transactions in the light of Corporate Income Tax Law - part I” - prezentacja ACCA CPD, październik 2005

„Business valuation. Do accountants need to know about this?” - prezentacja ACCA CPD, maj 2005

„International Financial Reporting Standard 3 & revised International Accounting Standard 36 - is it a revolution in accounting?” - prezentacja ACCA CPD, styczeń 2005

„Valuation of Entities with Cross-Shareholding Ownerships” - Business Valuation Review (The Quaterly Journal of the Business Valuation Committee of the American Society of Appraisers), grudzień 2004

„Czy wartość początkowa może być ujemna” - artykuł na temat wyceny środków trwałych w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa w postaci wkładu niepieniężnego, Rzeczpospolita, Dobra Firma, wrzesień 2004

„Nie zawsze według cen rynkowych” - artykuł na temat wyceny składników majątku przejętego przedsiębiorstwa, Rzeczpospolita, Dobra Firma, sierpień 2004

„Jak ustalić wartość firmy” - artykuł na temat zakupu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, Rzeczpospolita, Dobra Firma, sierpień 2004

„Albo miłosierdzie, albo brak amortyzacji” - artykuł na wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do spółki, Rzeczpospolita, Dobra Firma, sierpień 2004

„How to value a non-stand alone business” - Business Valuation Review (The Quaterly Journal of the Business Valuation Committee of the American Society of Appraisers), marzec 2004


20
lat
Członkowie zespołu posiadają już ponad 20-letnie doświadczenie w projektach doradczych na rzecz naszych klientów

100
wycen
Przeprowadziliśmy ponad 100 wycen biznesów i wartości niematerialnych dla naszych klientów

1.
specjalista
W naszym zespole jest pierwszy w Polsce ekspert Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds. Wycen (American Society of Appraisers)

Oferta Cann AdvisoryWycena spółek i przedsiębiorstw

Jesteśmy specjalistami w przeprowadzaniu wycen całych podmiotów gospodarczych, zorganizowanych części przedsiębiorstw, pakietów większościowych.

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Oferujemy profesjonalne wsparcie przy wycenie wartości niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne - np. znaki firmowe.

Utrata wartości aktywów

Wspomagamy naszych klientów w przeprowadzaniu testów na utratę wartości aktywów. Utrata wartości aktywów jest przedmiotem...

Doradztwo finansowe w sporach prawnych

Przygotowujemy opinie na temat wartości poniesionych szkód dla potrzeb postępowań sądowych.

Doradztwo dla sektora energetycznego

ENERGYCANN to zespół praktyków specjalizujący się w doradztwie dla podmiotów z sektora energetycznego.

Doradztwo transakcyjne przy przejęciach

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne doradztwo podczas transakcji przejęcia przedsiębiorstwa.

Doradztwo transakcyjne przy sprzedaży

Nasze umiejętności oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam profesjonalnie i efektywnie doradzać w procesie sprzedaży przedsiębiorstw.

Due diligence

Due diligence to niezbędny etap w transakcji przejęcia przedsiębiorstwa. Polega on na gruntownej analizie funkcjonowania podmiotu gospodarczego.

Pozyskiwanie środków finansowych

Proponujemy współpracę przy pozyskiwaniu środków finansowych. Nasze kontakty, umiejętności oraz doświadczenia ułatwią zdobycie funduszy.

Kontakt

Cann Advisory sp. z o.o. sp. k.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

info@cann.pl

Aktualności

Krokodyl, DCF i wartość rezydualna…

Cóż krokodyl może się mieć do wyceny przedsiębiorstw i spółek metodą DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) i szacowania wartości rezydualnej w tej metodzie? Spieszę donieść, że krokodyl to sama istota i

...

Standardy wartości wyceny w kodeksie spółek handlowych. Bogactwo różnorodności…

Kodeks spółek handlowych odnosi się w wielu miejscach do zagadnienia wyceny spółek i aktywów - zagadnienia bardzo istotnego z punktu widzenia obrotu gospodarczego. Co więcej, KSH wprowadza w sposób bezpośredni i

...

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesyłanych danych osobowych przez Cann Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne ale wymagane do przetworzenia zgłoszenia. Zostałem poinformowany że przysługuje mi prawo do poprawiania, wglądu oraz żądania zaprzestania przetwarzania przekazywanych danych.

Publikacje