MEDICORP MEDICORP MEDICORP MEDICORP MEDICORP

MEDICORP to zespół praktyków ochrony zdrowia specjalizujący się w doradztwie dla podmiotów leczniczych. Grupuje lekarzy, specjalistów ds. zdrowia publicznego, dyplomowanych menedżerów oraz certyfikowanych ekspertów w obszarze rachunkowości i finansów przedsiębiorstw.

Łączymy wiedzę i doświadczenie z obszaru zarządzania operacyjnego i finansowego podmiotami leczniczymi ze znajomością najlepszych praktyk w zakresie planowania i organizacji pracy klinicznej oraz farmakoterapii.

Znamy praktykę lecznictwa klinicznego w najlepszych tego typu placówkach w kraju oraz praktykę podmiotów lecznictwa specjalistycznego, zarówno jedno-, jak i wieloprofilowych.

Nasi specjaliści współpracują z instytucjami finansowymi kluczowymi dla sektora ochrony zdrowia w Polsce: Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., faktorami medycznymi oraz bankami komercyjnymi.

Dzięki temu, możemy zaoferować naszym Klientom efektywne wsparcie w zakresie:

  • Bieżącego zarządzania działalnością leczniczą,
  • Uruchomienia i doskonalenia narzędzi zarządzania,
  • Racjonalizacji finansowania działalności leczniczej,
  • Restrukturyzacji zobowiązań,
  • Transakcji fuzji i przejęć.

Dla podmiotów znajdujących się w szczególnie skomplikowanej sytuacji organizacyjnej i ekonomicznej, prowadzimy postępowania naprawcze obejmujące działania ze wszystkich wymienionych obszarów, lub ich części.


20
lat
Członkowie zespołu posiadają już ponad 20-letnie doświadczenie w projektach doradczych na rzecz naszych klientów

100
wycen
Przeprowadziliśmy ponad 100 wycen biznesów i wartości niematerialnych dla naszych klientów

1.
specjalista
W naszym zespole jest pierwszy w Polsce ekspert Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds. Wycen (American Society of Appraisers)

Oferta Cann AdvisoryWycena spółek i przedsiębiorstw

Jesteśmy specjalistami w przeprowadzaniu wycen całych podmiotów gospodarczych, zorganizowanych części przedsiębiorstw, pakietów większościowych.

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Oferujemy profesjonalne wsparcie przy wycenie wartości niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne - np. znaki firmowe.

Utrata wartości aktywów

Wspomagamy naszych klientów w przeprowadzaniu testów na utratę wartości aktywów. Utrata wartości aktywów jest przedmiotem...

Doradztwo finansowe w sporach prawnych

Przygotowujemy opinie na temat wartości poniesionych szkód dla potrzeb postępowań sądowych.

Doradztwo dla sektora medycznego

MEDICORP to zespół praktyków ochrony zdrowia specjalizujący się w doradztwie dla podmiotów leczniczych. Grupuje lekarzy...

Doradztwo transakcyjne przy przejęciach

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne doradztwo podczas transakcji przejęcia przedsiębiorstwa.

Doradztwo transakcyjne przy sprzedaży

Nasze umiejętności oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam profesjonalnie i efektywnie doradzać w procesie sprzedaży przedsiębiorstw.

Due diligence

Due diligence to niezbędny etap w transakcji przejęcia przedsiębiorstwa. Polega on na gruntownej analizie funkcjonowania podmiotu gospodarczego.

Pozyskiwanie środków finansowych

Proponujemy współpracę przy pozyskiwaniu środków finansowych. Nasze kontakty, umiejętności oraz doświadczenia ułatwią zdobycie funduszy.

Kontakt

Cann Advisory sp. z o.o. sp. k.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

info@cann.pl

Aktualności

Dobra zmiana w rachunkowości… Akcje własne

Stało się. Dobra zmiana objęła też obszar rachunkowości…

Stało się to już jakiś czas temu, zmiana przeszła trochę niezauważona, ale warto tę zmianę Państwu przybliżyć. Otóż 23 lipca 2015 r. została uchwalona

...

Czy zmniejszenie kapitałów własnych może prowadzić do wzrostu wyceny wartości firmy?

Doświadczeni finansiści pewnie jedynie uśmiechną się na tak postawione pytanie. Zmniejszenie kapitałów własnych kojarzymy przecież z poniesieniem straty na działalności operacyjnej lub dokonaniem odpisu

...

Wyślij zapytanie

MEDICORP