Narzędzia zarządzania podmiotem leczniczym Narzędzia zarządzania podmiotem leczniczym Narzędzia zarządzania podmiotem leczniczym Narzędzia zarządzania podmiotem leczniczym Narzędzia zarządzania podmiotem leczniczym

Jesteśmy świadomi, jak bardzo zarządzanie podmiotem leczniczym jest dziś zależne od nowoczesnych narzędzi wspierających decyzje. Dążymy zatem do tego, aby nasi Klienci dysponowali:

  • Rachunkowością zarządczą,
  • Modelem planu finansowego będącego sumą planów jednostek wewnętrznych podmiotu,
  • Modelem rozliczania świadczeń pomiędzy jednostkami wewnętrznymi prowadzonym na podstawie zdarzeń odnotowanych w Systemie Informacji Medycznej,
  • Modelem analiz ekonomicznych na potrzeby zarządcze: dochodowością procedur oraz analizą progu ich rentowności.

Uruchomienie systemu wspomagania decyzji bardzo często wymaga starannego przy-gotowania lub dostosowania podstawowych narzędzi ewidencyjnych:

  • Polityki rachunkowości podmiotu wraz z Zakładowym Plan Kont,
  • Systemów ewidencyjnych podmiotu: Systemu Informacji Medycznej (ang. Hospital Information System, HIS) wraz z Systemem Obrotu Lekiem oraz Systemu Ewidencji Księgowej wraz z Systemem Ewidencji Magazynowej.

We wszystkich tych obszarach, służymy naszym Klientom wiedzą i doświadczeniem naszych ekspertów oraz dostępem do skutecznych, sprawdzonych wcześniej rozwiązań.


20
lat
Członkowie zespołu posiadają już ponad 20-letnie doświadczenie w projektach doradczych na rzecz naszych klientów

100
wycen
Przeprowadziliśmy ponad 100 wycen biznesów i wartości niematerialnych dla naszych klientów

1.
specjalista
W naszym zespole jest pierwszy w Polsce ekspert Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds. Wycen (American Society of Appraisers)

Oferta Cann AdvisoryWycena spółek i przedsiębiorstw

Jesteśmy specjalistami w przeprowadzaniu wycen całych podmiotów gospodarczych, zorganizowanych części przedsiębiorstw, pakietów większościowych.

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Oferujemy profesjonalne wsparcie przy wycenie wartości niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne - np. znaki firmowe.

Utrata wartości aktywów

Wspomagamy naszych klientów w przeprowadzaniu testów na utratę wartości aktywów. Utrata wartości aktywów jest przedmiotem...

Doradztwo finansowe w sporach prawnych

Przygotowujemy opinie na temat wartości poniesionych szkód dla potrzeb postępowań sądowych.

Doradztwo dla sektora medycznego

MEDICORP to zespół praktyków ochrony zdrowia specjalizujący się w doradztwie dla podmiotów leczniczych. Grupuje lekarzy...

Doradztwo transakcyjne przy przejęciach

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne doradztwo podczas transakcji przejęcia przedsiębiorstwa.

Doradztwo transakcyjne przy sprzedaży

Nasze umiejętności oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam profesjonalnie i efektywnie doradzać w procesie sprzedaży przedsiębiorstw.

Due diligence

Due diligence to niezbędny etap w transakcji przejęcia przedsiębiorstwa. Polega on na gruntownej analizie funkcjonowania podmiotu gospodarczego.

Pozyskiwanie środków finansowych

Proponujemy współpracę przy pozyskiwaniu środków finansowych. Nasze kontakty, umiejętności oraz doświadczenia ułatwią zdobycie funduszy.

Kontakt

Cann Advisory sp. z o.o. sp. k.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

info@cann.pl

Aktualności

Czy zmniejszenie kapitałów własnych może prowadzić do wzrostu wyceny wartości firmy?

Doświadczeni finansiści pewnie jedynie uśmiechną się na tak postawione pytanie. Zmniejszenie kapitałów własnych kojarzymy przecież z poniesieniem straty na działalności operacyjnej lub dokonaniem odpisu

...

Rekomendacja C-SKOK – małe szanse na cudowne rozmnożenia kapitałów własnych…

W ostatnim artykule zająłem się zagadnieniem kontrowersyjnego zwiększania kapitałów własnych w bilansach jednostkowych podmiotów tworzących spółki zależne na bazie istniejących zorganizowanych części

...

Wyślij zapytanie

Narzędzia zarządzania podmiotem leczniczym