Racjonalizacja finansowania Racjonalizacja finansowania Racjonalizacja finansowania Racjonalizacja finansowania Racjonalizacja finansowania

Każdy z podmiotów leczniczych działa w odmiennych warunkach ekonomicznych i dysponuje innym majątkiem. Oznacza to konieczność indywidualnego ukształtowania źródeł finansowania jego działalności. W tym celu:

  • Ustalamy możliwości i gotowości warunków finansowania podmiotu leczniczego przez: właściciela lub organ założycielskich, przez instytucje finansowe oraz przez wierzycieli handlowych;
  • Określamy docelową strukturę finansowania właścicielskiego (poprzez fundusze własne i pożyczki właścicieli) oraz wierzycielskiego (poprzez zobowiązania);
  • W przypadku, gdy udział finansowania podmiotu poprzez zobowiązania wobec wierzycieli zostanie uznany za nadmierny, rekomendujemy źródła refinansowania nadmiernych zobowiązań.

Szczególnie głębokich zmian w zakresie zmiany sposobu finansowania wymagają te podmioty lecznicze, które w wyniku wieloletniej działalności przynoszącej straty, skumulowały wielomilionowe zobowiązania. Zobowiązania te w wielu przypadkach przewyższają wartość majątku podmiotu leczniczego i wówczas ich skuteczna restrukturyzacja decyduje o tym, czy działalność podmiotu leczniczego będzie kontynuowana dotychczasowej formie, czy też konieczne będą przekształcenia własnościowe.


20
lat
Członkowie zespołu posiadają już ponad 20-letnie doświadczenie w projektach doradczych na rzecz naszych klientów

100
wycen
Przeprowadziliśmy ponad 100 wycen biznesów i wartości niematerialnych dla naszych klientów

1.
specjalista
W naszym zespole jest pierwszy w Polsce ekspert Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds. Wycen (American Society of Appraisers)

Oferta Cann AdvisoryWycena spółek i przedsiębiorstw

Jesteśmy specjalistami w przeprowadzaniu wycen całych podmiotów gospodarczych, zorganizowanych części przedsiębiorstw, pakietów większościowych.

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Oferujemy profesjonalne wsparcie przy wycenie wartości niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne - np. znaki firmowe.

Utrata wartości aktywów

Wspomagamy naszych klientów w przeprowadzaniu testów na utratę wartości aktywów. Utrata wartości aktywów jest przedmiotem...

Doradztwo finansowe w sporach prawnych

Przygotowujemy opinie na temat wartości poniesionych szkód dla potrzeb postępowań sądowych.

Doradztwo dla sektora medycznego

MEDICORP to zespół praktyków ochrony zdrowia specjalizujący się w doradztwie dla podmiotów leczniczych. Grupuje lekarzy...

Doradztwo transakcyjne przy przejęciach

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne doradztwo podczas transakcji przejęcia przedsiębiorstwa.

Doradztwo transakcyjne przy sprzedaży

Nasze umiejętności oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam profesjonalnie i efektywnie doradzać w procesie sprzedaży przedsiębiorstw.

Due diligence

Due diligence to niezbędny etap w transakcji przejęcia przedsiębiorstwa. Polega on na gruntownej analizie funkcjonowania podmiotu gospodarczego.

Pozyskiwanie środków finansowych

Proponujemy współpracę przy pozyskiwaniu środków finansowych. Nasze kontakty, umiejętności oraz doświadczenia ułatwią zdobycie funduszy.

Kontakt

Cann Advisory sp. z o.o. sp. k.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

info@cann.pl

Aktualności

Czy zmniejszenie kapitałów własnych może prowadzić do wzrostu wyceny wartości firmy?

Doświadczeni finansiści pewnie jedynie uśmiechną się na tak postawione pytanie. Zmniejszenie kapitałów własnych kojarzymy przecież z poniesieniem straty na działalności operacyjnej lub dokonaniem odpisu

...

Rekomendacja C-SKOK – małe szanse na cudowne rozmnożenia kapitałów własnych…

W ostatnim artykule zająłem się zagadnieniem kontrowersyjnego zwiększania kapitałów własnych w bilansach jednostkowych podmiotów tworzących spółki zależne na bazie istniejących zorganizowanych części

...

Wyślij zapytanie

Racjonalizacja finansowania