Restrukturyzacja zobowiązań Restrukturyzacja zobowiązań Restrukturyzacja zobowiązań Restrukturyzacja zobowiązań Restrukturyzacja zobowiązań

Restrukturyzacja zobowiązań podmiotu leczniczego to długotrwały proces, którego długość uzależniona jest wielkości zobowiązań, zdolności podmiotu do generowania gotówki oraz ryzyka finansowania akceptowanego przez wierzycieli.

Jego pierwszym etapem jest ustalenie wielkości i struktury zobowiązań. W etapie tym:

  1. Ustalana jest faktyczna sumy i struktura zobowiązań wobec poszczególnych wierzycieli, na podstawie dokumentów źródłowych oraz zapisów w Systemie Ewidencji Księgowej.
  2. Oszacowane zobowiązania dzielone są zgodnie z kryteriami ważności, w tym m. in.: wobec pracowników oraz wobec wierzycieli handlowych.
  3. Dla każdej z grup zobowiązań określany jest sposób i zakres komunikacji z wierzycielami.

Kolejnym etapem jest określenie sposobu oraz warunków spłaty restrukturyzowanych zobowiązań, w tym także skali i warunków umorzenia części zobowiązań. W etapie tym:

  1. Określane są możliwości finansowania podmiotu leczniczego w okresie spłaty restrukturyzowanych zobowiązań przez właściciela lub organ założycielski.
  2. Określane są warunki spłaty zobowiązań publiczno-prawnych i wierzycieli handlowych.
  3. Formułowany i uzgadniany jest Plan Restrukturyzacji podmiotu.
  4. Wdrażane są narzędzia bieżącego planowania i monitoringu sytuacji finansowej.

Kluczowym czynnikiem powodzenia restrukturyzacji zobowiązań podmiotu leczniczego jest pełna kontrola nad przepływami gotówki. Etap ten wymaga:

  1. Uruchomienia narzędzi zarządzania operacjami oraz, jako wsparcia,
  2. Uruchomienia odcinkowych programów poprawy efektywności.

20
lat
Członkowie zespołu posiadają już ponad 20-letnie doświadczenie w projektach doradczych na rzecz naszych klientów

100
wycen
Przeprowadziliśmy ponad 100 wycen biznesów i wartości niematerialnych dla naszych klientów

1.
specjalista
W naszym zespole jest pierwszy w Polsce ekspert Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds. Wycen (American Society of Appraisers)

Oferta Cann AdvisoryWycena spółek i przedsiębiorstw

Jesteśmy specjalistami w przeprowadzaniu wycen całych podmiotów gospodarczych, zorganizowanych części przedsiębiorstw, pakietów większościowych.

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Oferujemy profesjonalne wsparcie przy wycenie wartości niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne - np. znaki firmowe.

Utrata wartości aktywów

Wspomagamy naszych klientów w przeprowadzaniu testów na utratę wartości aktywów. Utrata wartości aktywów jest przedmiotem...

Doradztwo finansowe w sporach prawnych

Przygotowujemy opinie na temat wartości poniesionych szkód dla potrzeb postępowań sądowych.

Doradztwo dla sektora medycznego

MEDICORP to zespół praktyków ochrony zdrowia specjalizujący się w doradztwie dla podmiotów leczniczych. Grupuje lekarzy...

Doradztwo transakcyjne przy przejęciach

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne doradztwo podczas transakcji przejęcia przedsiębiorstwa.

Doradztwo transakcyjne przy sprzedaży

Nasze umiejętności oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam profesjonalnie i efektywnie doradzać w procesie sprzedaży przedsiębiorstw.

Due diligence

Due diligence to niezbędny etap w transakcji przejęcia przedsiębiorstwa. Polega on na gruntownej analizie funkcjonowania podmiotu gospodarczego.

Pozyskiwanie środków finansowych

Proponujemy współpracę przy pozyskiwaniu środków finansowych. Nasze kontakty, umiejętności oraz doświadczenia ułatwią zdobycie funduszy.

Kontakt

Cann Advisory sp. z o.o. sp. k.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

info@cann.pl

Aktualności

Wartość przedsiębiorstwa nie istnieje? Standardy wartości w wycenie spółek

Czy wartość danego aktywa istnieje obiektywnie? Może nie istnieje? Wyobraźmy sobie, że znaleźliśmy się na bezludnej wyspie ze sztabką złota (przyjmijmy gwoli jasności, że nie jest to sztabka Amber Gold...); znikąd

...

Dobra zmiana w rachunkowości… Akcje własne

Stało się. Dobra zmiana objęła też obszar rachunkowości…

Stało się to już jakiś czas temu, zmiana przeszła trochę niezauważona, ale warto tę zmianę Państwu przybliżyć. Otóż 23 lipca 2015 r. została uchwalona

...

Wyślij zapytanie

Restrukturyzacja zobowiązań