Zarządzanie działalnością leczniczą Zarządzanie działalnością leczniczą Zarządzanie działalnością leczniczą Zarządzanie działalnością leczniczą Zarządzanie działalnością leczniczą

W bieżącym zarządzaniu działalnością leczniczą, kładziemy szczególny nacisk na poprawę jakości i efektywności zarządzania zasobami podmiotu leczniczego:

 • Wielkością i strukturą kontraktu z NFZ,
 • Wielkością obiektów oraz ilością i strukturą sprzętu medycznego,
 • Zatrudnieniem oraz wydajnością pracy,
 • Kontraktacją świadczeń w innych podmiotach leczniczych,
 • Zużyciem i zakupami leków i materiałów medycznych.

Naszym Klientom oferujemy zestaw narzędzi zarządzania operacjami:

 • Instrumenty planowania i kontroli wykonania kontraktu z NFZ i innych kontraktów,
 • Politykę zakupów materiałów i usług, w tym podwykonawstwa medycznego,
 • Politykę zamówień publicznych dla podmiotów podlegających przepisom Prawa Zamówień Publicznych,
 • Politykę zatrudnienia zapewniającą zgodność z wymaganiami kontraktowymi NFZ przy umiarkowanych, kontrolowanych kosztach,
 • Politykę inwestycji, eksploatacji oraz utrzymania obiektów i sprzętu medycznego.

W przypadku, gdy przyczyną problemów z działalnością leczniczą i wynikiem finansowym podmiotu jest niewydolność krytycznych obszarów jego działalności, oferujemy Klientom wdrożenie odcinkowych programów poprawy efektywności. W szczególności, mogą one dotyczyć:

 • Farmakoterapii oraz gospodarki lekami,
 • Organizacji i koordynacji zabiegów chirurgicznych,
 • Podwykonawstwa medycznego w lecznictwie zachowawczym i diagnostyce,
 • Transportu medycznego,
 • Żywienia pacjentów,
 • Gospodarowania nośnikami energii.

20
lat
Członkowie zespołu posiadają już ponad 20-letnie doświadczenie w projektach doradczych na rzecz naszych klientów

100
wycen
Przeprowadziliśmy ponad 100 wycen biznesów i wartości niematerialnych dla naszych klientów

1.
specjalista
W naszym zespole jest pierwszy w Polsce ekspert Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds. Wycen (American Society of Appraisers)

Oferta Cann AdvisoryWycena spółek i przedsiębiorstw

Jesteśmy specjalistami w przeprowadzaniu wycen całych podmiotów gospodarczych, zorganizowanych części przedsiębiorstw, pakietów większościowych.

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Oferujemy profesjonalne wsparcie przy wycenie wartości niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne - np. znaki firmowe.

Utrata wartości aktywów

Wspomagamy naszych klientów w przeprowadzaniu testów na utratę wartości aktywów. Utrata wartości aktywów jest przedmiotem...

Doradztwo finansowe w sporach prawnych

Przygotowujemy opinie na temat wartości poniesionych szkód dla potrzeb postępowań sądowych.

Doradztwo dla sektora medycznego

MEDICORP to zespół praktyków ochrony zdrowia specjalizujący się w doradztwie dla podmiotów leczniczych. Grupuje lekarzy...

Doradztwo transakcyjne przy przejęciach

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne doradztwo podczas transakcji przejęcia przedsiębiorstwa.

Doradztwo transakcyjne przy sprzedaży

Nasze umiejętności oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam profesjonalnie i efektywnie doradzać w procesie sprzedaży przedsiębiorstw.

Due diligence

Due diligence to niezbędny etap w transakcji przejęcia przedsiębiorstwa. Polega on na gruntownej analizie funkcjonowania podmiotu gospodarczego.

Pozyskiwanie środków finansowych

Proponujemy współpracę przy pozyskiwaniu środków finansowych. Nasze kontakty, umiejętności oraz doświadczenia ułatwią zdobycie funduszy.

Kontakt

Cann Advisory sp. z o.o. sp. k.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

info@cann.pl

Aktualności

Wartość przedsiębiorstwa nie istnieje? Standardy wartości w wycenie spółek

Czy wartość danego aktywa istnieje obiektywnie? Może nie istnieje? Wyobraźmy sobie, że znaleźliśmy się na bezludnej wyspie ze sztabką złota (przyjmijmy gwoli jasności, że nie jest to sztabka Amber Gold...); znikąd

...

Dobra zmiana w rachunkowości… Akcje własne

Stało się. Dobra zmiana objęła też obszar rachunkowości…

Stało się to już jakiś czas temu, zmiana przeszła trochę niezauważona, ale warto tę zmianę Państwu przybliżyć. Otóż 23 lipca 2015 r. została uchwalona

...

Wyślij zapytanie

Zarządzanie działalnością leczniczą