Zespół Zespół Zespół Zespół Zespół

Paweł CygańskiPaweł Cygański, FCCA
Partner Zarządzający

Ukończył Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od listopada 1999 r. jest członkiem ACCA (ang. Association of Chartered Certified Accountants); w okresie 2006 – 2009 był członkiem Rady Wykonawczej ACCA Polska. Od listopada 2003 roku jest biegłym ds. Wycen Przedsiębiorstw (ang. Accredited Member, Business Valuation), członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds. Wycen (ang. American Society of Appraisers). W czerwcu 2014 roku został wiceprezydentem Europejskiej Sekcji Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds. Wycen (ang. ASA European Chapter). W latach 2004 - 2012 był biegłym sądowym z zakresu wycen przedsiębiorstw oraz papierów wartościowych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Przed założeniem Cann Financial Advisory pracował w Deloitte & Touche i Ernst & Young. W 2007 roku był członkiem zarządu ds. finansowych Elektrowni Szczytowo-Pompowych S.A. (obecnie PGE Energia Odnawialna S.A.). Był członkiem rad nadzorczych Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce S.A. oraz Elektrowni Wiatrowej Kamieńsk Sp. z o.o. Paweł był też członkiem rady dyrektorów fińskiej spółki informatycznej BLStream Oy.

Prowadził seminaria na forum PKPP Lewiatan oraz ACCA. Wykładał na Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Członek komitetu przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych przygotowującego Notę Interpretacyjną Wycena Przedsiębiorstw. Prowadził zajęcia na podyplomowym studium SGH Wycena Spółek. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w transakcjach fuzji i przejęć, wycenach przedsiębiorstw oraz finansowych due dilligence.

 

marcin-peksykdr Marcin Pęksyk, CPVA 
Dyrektor

Certified Patent Valuation Analyst oraz członek Association of International Accountants. Uzyskał stopień doktora w Brunel University (West London) obroniwszy pracę o szacowaniu ryzyka kraju w wycenie inwestycji zagranicznych. Posiada szerokie doświadczenie w wycenie przedsiębiorstw, wycenie aktywów niematerialnych oraz analizie projektów inwestycyjnych obejmujących różnorodne dziedziny, m.in.: przemysł energetyczny, marketing, branża turystyczna. Ponadto specjalizuje się w zakresie projektowania i wdrażania systemów zarządzania wartością firmy (Value Based Management).

Przez dłuższy czas był związany z globalną firmą American Appraisal z siedzibą w Milwaukee USA, współpracując zarówno z biurami American Appraisal w Wielkiej Brytanii, Niemczech jak i w Polsce.  W między czasie pracował w C.HARTWIG Gdynia S.A. oraz w ENERGA-OPERATOR SA nadzorując procesy przekształceń kapitałowych w grupie.

Był także wykładowcą w Henley Management College w Wielkiej Brytanii oraz pełnił funkcję dyrektora ośrodka badawczego Henley Centre for Value Improvement. Po powrocie do Polski pełnił funkcje asystenta i wykładowcy w kilku uczelniach: Uniwersytecie Gdańskim, Szkole Wyższej Prawa i Dyplomacji, Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. Okazjonalnie prowadzi zajęcia z zakresu wyceny aktywów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Członek zespołu opracowującego Notę Interpretacyjną NI5 „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”. Konsultant Banku Światowego w zakresie wyceny spółek niepublicznych i składników wartości niematerialnych.

 

prof-Litwindr hab. n. med. Mieczysław Litwin
Główny Konsultant Medyczny

Profesor zwyczajny nauk medycznych. Specjalista w dziedzinie pediatrii, nefrologii oraz hipertensjologii. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

 Od początku swojej aktywności zawodowej prof. M. Litwin pracuje w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie będąc związanym z Kliniką Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego, Instytutem ds. Nauki oraz Instytutem ds. Klinicznych. W latach 2013 – 2014, jako Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Klinicznych, zrealizował kluczowe zmiany w organizacji działalności klinicznej Instytutu: zmiany organizacji poszczególnych jednostek klinicznych, ograniczenie kosztów podwykonawstwa medycznego oraz ograniczenie kosztów farmakoterapii. Od 2014 r. jest profesorem zwyczajnym w Klinice Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego Instytutu.

Jest kierownikiem oraz głównym wykonawcą wielu międzynarodowych i krajowych programów finansowanych ze środków publicznych, w tym przez: Unię Europejską, Europejski Obszar Gospodarczy, Kuratorium für Dialyse, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki (programy i projekty ESCAPE Study, 4C Study, OLAF, OLA).

Dorobek naukowy prof. M. Litwina obejmuje ponad 100 publikacji krajowych i zagranicznych, 3 monografie oraz kilkadziesiąt rozdziałów w monografiach. Jest koordynatorem naukowym magazynu medycyny specjalistycznej Standardy Medyczne.

 


20
lat
Członkowie zespołu posiadają już ponad 20-letnie doświadczenie w projektach doradczych na rzecz naszych klientów

100
wycen
Przeprowadziliśmy ponad 100 wycen biznesów i wartości niematerialnych dla naszych klientów

1.
specjalista
W naszym zespole jest pierwszy w Polsce ekspert Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds. Wycen (American Society of Appraisers)

Oferta Cann AdvisoryWycena spółek i przedsiębiorstw

Jesteśmy specjalistami w przeprowadzaniu wycen całych podmiotów gospodarczych, zorganizowanych części przedsiębiorstw, pakietów większościowych.

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Oferujemy profesjonalne wsparcie przy wycenie wartości niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne - np. znaki firmowe.

Utrata wartości aktywów

Wspomagamy naszych klientów w przeprowadzaniu testów na utratę wartości aktywów. Utrata wartości aktywów jest przedmiotem...

Doradztwo finansowe w sporach prawnych

Przygotowujemy opinie na temat wartości poniesionych szkód dla potrzeb postępowań sądowych.

Doradztwo dla sektora medycznego

MEDICORP to zespół praktyków ochrony zdrowia specjalizujący się w doradztwie dla podmiotów leczniczych. Grupuje lekarzy...

Doradztwo transakcyjne przy przejęciach

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne doradztwo podczas transakcji przejęcia przedsiębiorstwa.

Doradztwo transakcyjne przy sprzedaży

Nasze umiejętności oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam profesjonalnie i efektywnie doradzać w procesie sprzedaży przedsiębiorstw.

Due diligence

Due diligence to niezbędny etap w transakcji przejęcia przedsiębiorstwa. Polega on na gruntownej analizie funkcjonowania podmiotu gospodarczego.

Pozyskiwanie środków finansowych

Proponujemy współpracę przy pozyskiwaniu środków finansowych. Nasze kontakty, umiejętności oraz doświadczenia ułatwią zdobycie funduszy.

Kontakt

Cann Advisory sp. z o.o. sp. k.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

info@cann.pl

Aktualności

Wartość przedsiębiorstwa nie istnieje? Standardy wartości w wycenie spółek

Czy wartość danego aktywa istnieje obiektywnie? Może nie istnieje? Wyobraźmy sobie, że znaleźliśmy się na bezludnej wyspie ze sztabką złota (przyjmijmy gwoli jasności, że nie jest to sztabka Amber Gold...); znikąd

...

Dobra zmiana w rachunkowości… Akcje własne

Stało się. Dobra zmiana objęła też obszar rachunkowości…

Stało się to już jakiś czas temu, zmiana przeszła trochę niezauważona, ale warto tę zmianę Państwu przybliżyć. Otóż 23 lipca 2015 r. została uchwalona

...

Wyślij zapytanie

Zespół