Zespół Zespół Zespół Zespół Zespół

Paweł CygańskiPaweł Cygański, FCCA
Partner Zarządzający

Ukończył Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od listopada 1999 r. jest członkiem ACCA (ang. Association of Chartered Certified Accountants); w okresie 2006 – 2009 był członkiem Rady Wykonawczej ACCA Polska. Od listopada 2003 roku jest biegłym ds. Wycen Przedsiębiorstw (ang. Accredited Member, Business Valuation), członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds. Wycen (ang. American Society of Appraisers). W czerwcu 2014 roku został wiceprezydentem Europejskiej Sekcji Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds. Wycen (ang. ASA European Chapter). Przed założeniem Cann Financial Advisory pracował w Deloitte & Touche i Ernst & Young. W 2007 roku był członkiem zarządu ds. finansowych Elektrowni Szczytowo-Pompowych S.A. (obecnie PGE Energia Odnawialna S.A.). Był członkiem rad nadzorczych Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce S.A. oraz Elektrowni Wiatrowej Kamieńsk Sp. z o.o. Paweł był też członkiem rady dyrektorów fińskiej spółki informatycznej BLStream Oy.

Prowadził seminaria na forum PKPP Lewiatan oraz ACCA. Wykładał na Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Członek komitetu przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych przygotowującego Notę Interpretacyjną Wycena Przedsiębiorstw. Prowadził zajęcia na podyplomowym studium SGH Wycena Spółek. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w transakcjach fuzji i przejęć, wycenach przedsiębiorstw oraz finansowych due dilligence.

 

marcin-peksykdr Marcin Pęksyk, CPVA 
Dyrektor

Certified Patent Valuation Analyst oraz członek Association of International Accountants. Uzyskał stopień doktora w Brunel University (West London) obroniwszy pracę o szacowaniu ryzyka kraju w wycenie inwestycji zagranicznych. Posiada szerokie doświadczenie w wycenie przedsiębiorstw, wycenie aktywów niematerialnych oraz analizie projektów inwestycyjnych obejmujących różnorodne dziedziny, m.in.: przemysł energetyczny, marketing, branża turystyczna. Ponadto specjalizuje się w zakresie projektowania i wdrażania systemów zarządzania wartością firmy (Value Based Management).

Przez dłuższy czas był związany z globalną firmą American Appraisal z siedzibą w Milwaukee USA, współpracując zarówno z biurami American Appraisal w Wielkiej Brytanii, Niemczech jak i w Polsce.  W między czasie pracował w C.HARTWIG Gdynia S.A. oraz w ENERGA-OPERATOR SA nadzorując procesy przekształceń kapitałowych w grupie.

Był także wykładowcą w Henley Management College w Wielkiej Brytanii oraz pełnił funkcję dyrektora ośrodka badawczego Henley Centre for Value Improvement. Po powrocie do Polski pełnił funkcje asystenta i wykładowcy w kilku uczelniach: Uniwersytecie Gdańskim, Szkole Wyższej Prawa i Dyplomacji, Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. Okazjonalnie prowadzi zajęcia z zakresu wyceny aktywów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Członek zespołu opracowującego Notę Interpretacyjną NI5 „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”. Konsultant Banku Światowego w zakresie wyceny spółek niepublicznych i składników wartości niematerialnych.

 

BTerleckidr inż. Bogusław Terlecki
Dyrektor ENERGYCANN

Ukończył Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Gdańskiej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydział Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania. Dodatkowo, wykształcenie Bogusława obejmuje podyplomowe studia menedżerskie MBA dla Inżynierów na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania oraz Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim w zakresie Rachunkowości i Controllingu. Doktoryzował się na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.

Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów oraz świadectwo kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektryków Polskich (eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci). Bogusław od 2016 r. jest biegłym sądowym z zakresu rachunkowości, księgowości i finansów oraz z zakresu energetyki wiatrowej.

Do końca lat 90-tych doświadczenie zawodowe Bogusława obejmowało stanowiska zarządcze w przedsiębiorstwach przemysłu gumowego, spółdzielczości mieszkaniowej oraz sektora bankowości. W latach 2000 – 2003 był wiceprezesem a następnie prezesem zarządu AREL-GIPS Bełchatów S.A. Od 2003 r. do 2016 r. pełnił różne stanowiska kierownicze w grupie kapitałowej spółki sektora energetycznego Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A. (obecna nazwa PGE Energia Odnawialna S.A.). W latach 2003 – 2011 był prezesem zarządu Elektrowni Wiatrowej Kamieńsk sp. z o.o. odpowiedzialnym za pełne zrealizowane inwestycji stworzenia farmy wiatrowej składającej się z 15 turbin wiatrowych o łącznej mocy szczytowej 30 MW. Od 2016 r. Bogusław prowadzi niezależną działalność doradczą w zakresie energetyki odnawialnej oraz finansów.

 


20
lat
Członkowie zespołu posiadają już ponad 20-letnie doświadczenie w projektach doradczych na rzecz naszych klientów

100
wycen
Przeprowadziliśmy ponad 100 wycen biznesów i wartości niematerialnych dla naszych klientów

1.
specjalista
W naszym zespole jest pierwszy w Polsce ekspert Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds. Wycen (American Society of Appraisers)

Oferta Cann AdvisoryWycena spółek i przedsiębiorstw

Jesteśmy specjalistami w przeprowadzaniu wycen spółek, przedsiębiorstw oraz działalności gospodarczych

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Oferujemy profesjonalne wsparcie przy wycenie wartości niematerialnych i prawnych - znaków firmowych i towarowych, technologii oraz praw autorskich

Utrata wartości aktywów

Wspomagamy naszych klientów w przeprowadzaniu testów na utratę wartości aktywów i szacowaniu ich wartości odzyskiwalnej

Doradztwo finansowe w sporach prawnych

Przygotowujemy opinie na temat wartości poniesionych szkód dla potrzeb postępowań arbitrażowych i sądowych

Doradztwo dla sektora energetycznego

Jako ENERGYCANN specjalizujemy się w profesjonalnym doradztwie dla podmiotów z sektora energetycznego

Doradztwo transakcyjne przy przejęciach

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne doradztwo podczas transakcji przejęcia przedsiębiorstwa

Doradztwo transakcyjne przy sprzedaży

Nasze umiejętności oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam profesjonalnie i efektywnie doradzać w procesie sprzedaży przedsiębiorstw

Due diligence

Przeprowadzamy finansowe due diligence spółek-celów, wspierając w wypracowaniu strategii negocjacyjnej i identyfikując czynniki wpływające na wartość

Pozyskiwanie środków finansowych

Proponujemy współpracę przy pozyskiwaniu środków finansowych. Nasze kontakty, umiejętności oraz doświadczenia ułatwią zdobycie funduszy

Kontakt

Cann Advisory sp. z o.o. sp. k.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

info@cann.pl

Aktualności

Wycena wartości spółki metodą porównywalnych spółek giełdowych

Zapraszam na szkolenie "Szacowanie wartości spółki metodą porównywalnych spółek giełdowych - przykłady praktyczne" organizowane przez Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce (SBWPwP). Szkolenie

...

Czy dobrze znamy model wyceny DCF? Ta wartość rezydualna...

Model wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF)... Metoda ta opiera się na sumowaniu wartości bieżących przepływów z okresu prognozy i dodaniu zdyskontowanej wartości z wzoru Gordona opartego o

...

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesyłanych danych osobowych przez Cann Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Podanie danych jest dobrowolne ale wymagane do przetworzenia zgłoszenia. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo do poprawiania, wglądu oraz żądania zaprzestania przetwarzania przekazywanych danych.

Zespół

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo masz możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.