Baza wiedzy Baza wiedzy Baza wiedzy Baza wiedzy Baza wiedzy

Efektem pracy specjalisty wyceniającego przedsiębiorstwo lub spółkę jest raport z wyceny. Jest to pisemna, autorska opinia o wartości przedmiotu wyceny, uwzględniająca prezentację założeń będących podstawą szacowania. Oczekiwana zawartość raportu z wyceny, jak również jakość tej zawartości została przedstawiona w Krajowym Standardzie Wyceny Specjalistycznym „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw” Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (dalej „Standard”). Pomimo, iż stosowanie Standardu nie jest obowiązkowe, należy zaznaczyć, iż jest to dokument przygotowany i konsultowany przez grono doświadczonych praktyków i przedstawicieli świata akademickiego, stąd rekomendacje w nim zawarte powinny być traktowane jako stanowiące fundament procesu wyceny przedsiębiorstwa i spółki.

Dla podmiotów i osób zajmujących się profesjonalnie wyceną spółek, przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części rekomendowane jest stosowania Krajowego Standardu Wyceny Specjalistycznego „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”. Stworzenia zasad zostało zainicjowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, a same zasady zostały przygotowane i konsultowane przez szerokie gremium specjalistów obejmujących zarówno praktyków wyceny przedsiębiorstw i spółek, jak również autorytety naukowe.

Wycena to profesjonalny i obiektywny proces przygotowywania opinii na temat wartości aktywa lub zobowiązania.

Elementem podstawowym wyceny jest jasne określenie nie tylko przedmiotu wyceny, ale także jego celu i zamierzonych odbiorców.

Wycena przedsiębiorstwa (definicja) – profesjonalny, możliwie obiektywny proces określania i rekomendacji wartości przedsiębiorstwa. W ramach procesu wyceny szacuje się wartość: przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw, całych spółek, pakietów większościowych i mniejszościowych spółek, całości i części działalności gospodarczej.

Wycena przedsiębiorstw oraz spółek podejściem majątkowym – metody:

Metody wyceny przedsiębiorstw  w podejściu porównawczym (rynkowym)

Wartość godziwa/rynkowa przedsiębiorstwa, spółki (“fair value”, “fair market value”, “market value”):

Wycena przedsiębiorstw oraz spółek – profesjonalny i obiektywny proces szacowania i rekomendacji wartości przedsiębiorstwa, spółek. Wycena przedsiębiorstw, spółek obejmuje: szacowanie wartości przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw, całych spółek, pakietów większościowych i mniejszościowych spółek, całej działalności gospodarczej, części działalności gospodarczej.


20
lat
Członkowie zespołu posiadają już ponad 20-letnie doświadczenie w projektach doradczych na rzecz naszych klientów

100
wycen
Przeprowadziliśmy ponad 100 wycen biznesów i wartości niematerialnych dla naszych klientów

1.
specjalista
W naszym zespole jest pierwszy w Polsce ekspert Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds. Wycen (American Society of Appraisers)

Oferta Cann AdvisoryWycena spółek i przedsiębiorstw

Jesteśmy specjalistami w przeprowadzaniu wycen spółek, przedsiębiorstw oraz działalności gospodarczych

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Oferujemy profesjonalne wsparcie przy wycenie wartości niematerialnych i prawnych - znaków firmowych i towarowych, technologii oraz praw autorskich

Utrata wartości aktywów

Wspomagamy naszych klientów w przeprowadzaniu testów na utratę wartości aktywów i szacowaniu ich wartości odzyskiwalnej

Doradztwo finansowe w sporach prawnych

Przygotowujemy opinie na temat wartości poniesionych szkód dla potrzeb postępowań arbitrażowych i sądowych

Doradztwo dla sektora energetycznego

Jako ENERGYCANN specjalizujemy się w profesjonalnym doradztwie dla podmiotów z sektora energetycznego

Doradztwo transakcyjne przy przejęciach

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne doradztwo podczas transakcji przejęcia przedsiębiorstwa

Doradztwo transakcyjne przy sprzedaży

Nasze umiejętności oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam profesjonalnie i efektywnie doradzać w procesie sprzedaży przedsiębiorstw

Due diligence

Przeprowadzamy finansowe due diligence spółek-celów wspierając naszych klientów w wypracowaniu strategii negocjacyjnej

Pozyskiwanie środków finansowych

Proponujemy współpracę przy pozyskiwaniu środków finansowych. Nasze kontakty, umiejętności oraz doświadczenia ułatwią zdobycie funduszy

Kontakt

Cann Advisory sp. z o.o. sp. k.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

info@cann.pl

Aktualności

Wycena przedsiębiorstw i spółek w czasach inflacji

Wysoka inflacja w Polsce i na świecie wpływa na wiele obszarów życia gospodarczego. Takimi przykładami mogą być rosnące koszty zadłużenia rządów poszczególnych państw - będące funkcją wymaganej przez inwestorów wyższej...

Transakcja i wycena. Locked box czy completion accounts? Czas na locked box...

Dwa najczęściej spotykane mechanizmy ustalania ceny w transakcjach sprzedaży akcji lub udziałów spółek to locked box oraz completion accounts . Oba podejścia w inny sposób odnoszą się do głównego zagadnienia w...

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesyłanych danych osobowych przez Cann Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Podanie danych jest dobrowolne ale wymagane do przetworzenia zgłoszenia. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo do poprawiania, wglądu oraz żądania zaprzestania przetwarzania przekazywanych danych zgodnie z Polityką prywatności.

* pole obowiązkowe

Baza wiedzy


Copyright 2018 Cann Advisory. All rights Reserved. Polityka prywatności