Baza wiedzy

Raport z wyceny przedsiębiorstwa

Raport z wyceny przedsiębiorstwa

Efektem pracy specjalisty wyceniającego przedsiębiorstwo lub spółkę jest raport z wyceny. Jest to pisemna, autorska opinia o wartości przedmiotu wyceny, uwzględniająca prezentację założeń będących podstawą szacowania. Oczekiwana zawartość raportu z wyceny, jak również jakość tej zawartości została przedstawiona w Krajowym Standardzie Wyceny Specjalistycznym „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw” Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (dalej „Standard”). Pomimo, iż stosowanie Standardu nie jest obowiązkowe, należy zaznaczyć, iż jest to dokument przygotowany i konsultowany przez grono doświadczonych praktyków i przedstawicieli świata akademickiego, stąd rekomendacje w nim zawarte powinny być traktowane jako stanowiące fundament procesu wyceny przedsiębiorstwa i spółki.

Krajowy Standard Wyceny „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw” – zasady procesu wyceny

Krajowy Standard Wyceny „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw” – zasady procesu wyceny

Dla podmiotów i osób zajmujących się profesjonalnie wyceną spółek, przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części rekomendowane jest stosowania Krajowego Standardu Wyceny Specjalistycznego „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”. Stworzenia zasad zostało zainicjowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, a same zasady zostały przygotowane i konsultowane przez szerokie gremium specjalistów obejmujących zarówno praktyków wyceny przedsiębiorstw i spółek, jak również autorytety naukowe.

Proces wyceny przedsiębiorstw a profesjonalne korporacje polskie

Proces wyceny przedsiębiorstw a profesjonalne korporacje polskie

Wycena to profesjonalny i obiektywny proces przygotowywania opinii na temat wartości aktywa lub zobowiązania.

Wycena przedsiębiorstw - wprowadzenie

Wycena przedsiębiorstw - wprowadzenie

Elementem podstawowym wyceny jest jasne określenie nie tylko przedmiotu wyceny, ale także jego celu i zamierzonych odbiorców.

Uwarunkowania prawne wyceny przedsiębiorstw w Polsce

Uwarunkowania prawne wyceny przedsiębiorstw w Polsce

Wycena przedsiębiorstwa (definicja) – profesjonalny, możliwie obiektywny proces określania i rekomendacji wartości przedsiębiorstwa. W ramach procesu wyceny szacuje się wartość: przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw, całych spółek, pakietów większościowych i mniejszościowych spółek, całości i części działalności gospodarczej.

Wycena przedsiębiorstw oraz spółek  podejściem majątkowym

Wycena przedsiębiorstw oraz spółek podejściem majątkowym

Wycena przedsiębiorstw oraz spółek podejściem majątkowym – metody:

Wycena przedsiębiorstw oraz spółek podejściem  porównawczym - rynkowym

Wycena przedsiębiorstw oraz spółek podejściem porównawczym - rynkowym

Metody wyceny przedsiębiorstw  w podejściu porównawczym (rynkowym)

Wartość godziwa (fair value)  w wycenie przedsiębiortw oraz spółek

Wartość godziwa (fair value) w wycenie przedsiębiortw oraz spółek

Wartość godziwa/rynkowa przedsiębiorstwa, spółki (“fair value”, “fair market value”, “market value”):

Uwarunkowania prawne wyceny przedsiębiorstw oraz spółek

Uwarunkowania prawne wyceny przedsiębiorstw oraz spółek

Wycena przedsiębiorstw oraz spółek – profesjonalny i obiektywny proces szacowania i rekomendacji wartości przedsiębiorstwa, spółek. Wycena przedsiębiorstw, spółek obejmuje: szacowanie wartości przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw, całych spółek, pakietów większościowych i mniejszościowych spółek, całej działalności gospodarczej, części działalności gospodarczej.

Image

Rozwiązania tworzące wartość

Cann Advisory sp. z o.o.

Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1

00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

kom. +48 606 234 150

info@cann.pl

Cann.pl - Wycena firm, spółek, wartości niematerialnych i prawnych

PL EN

Cann Advisory sp. z o.o.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warsaw
phone +48 22 616 20 32
mob. +48 606 234 150
info@cann.pl