Baza wiedzy Baza wiedzy Baza wiedzy Baza wiedzy Baza wiedzy

Najczęściej w formalnych relacjach korporacyjnych (B2B) przedmiotem wyceny są:

 • wycena przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstwa, wycena spółek, pakietów większościowych i mniejszościowych spółek, wycena działalności gospodarczych i ich części,
 • wycena wartości niematerialnych i prawnych – technologie, patenty, bazy danych, prawa autorskie, know-how, znaki towarowe – firmowe i produktowe;
 • wycena nieruchomości, maszyn i urządzeń, w tym samochodów.

Schodząc na obszar naszego zainteresowania, wycena przedsiębiorstw (wycena spółek) jest profesjonalnym i obiektywnym procesem szacowania i rekomendacji wartości przedsiębiorstwa i/lub spółki. W myśl tej definicji wycena przedsiębiorstw (wycena spółek) obejmuje szacowanie wartości przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw, całych spółek, pakietów większościowych i mniejszościowych spółek, działalności gospodarczych i ich części. Należy też zwrócić uwagę, że z uwagi na podobieństwa metodologiczne wycena wartości niematerialnych i prawnych jest częścią wyceny przedsiębiorstw (wyceny spółek).

Obok powyższych obszarów wycen właściwych dla relacji B2B, przedmiotami wyceny są też dobra codziennego użytku (ang. „personal property”) oraz biżuteria i kosztowności (ang. „gems and jewelry”) Najczęściej tego typu wyceny są zlecane przez osoby fizyczne przy okazji postępowań rozwodowych i spadkowych.

W Polsce zawód biegłego w zakresie wycen przedsiębiorstw i spółek stanowi wolny zawód i nie istnieją rygorystyczne zasady dopuszczające do tej aktywności zawodowej. W konsekwencji, nie istnieje obowiązkowa korporacja skupiająca specjalistów z dziedziny wyceny przedsiębiorstw i spółek, ani też nie istnieją ścisłe zasady wycen przedsiębiorstw w Polsce.

Bardziej rygorystyczne przepisy rządzą profesją biegłych rewidentów oraz rzeczoznawców majątkowych. I tak, aby zostać biegłym rewidentem kandydat powinien, między innymi, odbyć praktykę i aplikację, zdać egzaminy z wiedzy teoretycznej i egzamin dyplomowy oraz, na samym końcu, zostać członkiem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Rzeczoznawcami majątkowymi są osoby fizyczne posiadające w Polsce uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Infrastruktury lub jego poprzedników prawnych. Gwoli jasności, rzeczoznawca majątkowy jest uprawniony do określania wartości nie tylko samych nieruchomości, ale i też maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Uprawnienia zawodowe uzyskuje się przez zdanie egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną. W odróżnieniu od biegłych rewidentów nie istnieje obowiązkowa korporacja rzeczoznawców majątkowych. Jednocześnie, większość rzeczoznawców majątkowych jest zrzeszona w regionalnych stowarzyszeniach rzeczoznawców majątkowych, które z kolei, w przeważającej części, są członkami Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Na uwagę zasługuje fakt; że Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w 2011 r. przyjęła Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny „Ogólne Zasady Wyceny Przedsiębiorstw”, który zgodnie z nazwą, traktuje o zasadach wyceny przedsiębiorstw. Celem niniejszego tego standardu jest przedstawienie, wypracowanych z inicjatywy środowiska zawodowego rzeczoznawców majątkowych, zasad dobrej praktyki zawodowej w zakresie wyceny przedsiębiorstw oraz wyceny spółek.

Inną ważną organizacją polską w obszarze wyceny jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), skupiającą. rzeczoznawców zajmujących się wycenami maszyn i urządzeń. SIMP jest stowarzyszenie nieobowiązkowym, zaś profesja wyceny maszyn i urządzeń nie podlega ograniczeniom prawnym podobnym do specjalizacji biegłych rewidentów oraz rzeczoznawców majątkowych.

Najważniejszą organizacją polską w obszarze wycen przedsiębiorstw jest Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce (SBWPwP - http://www.sbwpwp.org/) zarejestrowane w maju 2015 r. Przynależność do stowarzyszenia dla specjalistów wyceny przedsiębiorstw jest nieobowiązkowe. Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny „Ogólne Zasady Wyceny Przedsiębiorstw”, zainicjowany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, został przyjęty jako rekomendowany standard wyceny przedsiębiorstw i wyceny spółek dla członków SBWPwP.

Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny „Ogólne Zasady Wyceny Przedsiębiorstw” obejmuje następujące części:

 • Wprowadzenie
 • Zasady etyki
 • Podstawowe zasady wyceny przedsiębiorstw
 • Cele i funkcje wyceny przedsiębiorstwa
 • Przedmiot wyceny
 • Podstawowe założenia wyceny
 • Standardy wartości
 • Podejścia w wycenie przedsiębiorstwa
 • Dyskonta i premie
 • Rekomendacja wartości
 • Zakres analizy i sposób raportowania

Obok standardu „Ogólne Zasady Wyceny Przedsiębiorstw”, stowarzyszenie przyjęło też standard etyczny – „Zasady Etyki”, które zawierają zbiór wymogów i postulatów, które winny być przestrzegane przez członków Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce.


20
lat
Członkowie zespołu posiadają już ponad 20-letnie doświadczenie w projektach doradczych na rzecz naszych klientów

100
wycen
Przeprowadziliśmy ponad 100 wycen biznesów i wartości niematerialnych dla naszych klientów

1.
specjalista
W naszym zespole jest pierwszy w Polsce ekspert Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds. Wycen (American Society of Appraisers)

Oferta Cann AdvisoryWycena spółek i przedsiębiorstw

Jesteśmy specjalistami w przeprowadzaniu wycen spółek, przedsiębiorstw oraz działalności gospodarczych

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Oferujemy profesjonalne wsparcie przy wycenie wartości niematerialnych i prawnych - znaków firmowych i towarowych, technologii oraz praw autorskich

Utrata wartości aktywów

Wspomagamy naszych klientów w przeprowadzaniu testów na utratę wartości aktywów i szacowaniu ich wartości odzyskiwalnej

Doradztwo finansowe w sporach prawnych

Przygotowujemy opinie na temat wartości poniesionych szkód dla potrzeb postępowań arbitrażowych i sądowych

Doradztwo dla sektora energetycznego

Jako ENERGYCANN specjalizujemy się w profesjonalnym doradztwie dla podmiotów z sektora energetycznego

Doradztwo transakcyjne przy przejęciach

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne doradztwo podczas transakcji przejęcia przedsiębiorstwa

Doradztwo transakcyjne przy sprzedaży

Nasze umiejętności oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam profesjonalnie i efektywnie doradzać w procesie sprzedaży przedsiębiorstw

Due diligence

Przeprowadzamy finansowe due diligence spółek-celów wspierając naszych klientów w wypracowaniu strategii negocjacyjnej

Pozyskiwanie środków finansowych

Proponujemy współpracę przy pozyskiwaniu środków finansowych. Nasze kontakty, umiejętności oraz doświadczenia ułatwią zdobycie funduszy

Kontakt

Cann Advisory sp. z o.o. sp. k.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

info@cann.pl

Aktualności

Wycena przedsiębiorstw i spółek w czasach inflacji

Wysoka inflacja w Polsce i na świecie wpływa na wiele obszarów życia gospodarczego. Takimi przykładami mogą być rosnące koszty zadłużenia rządów poszczególnych państw - będące funkcją wymaganej przez inwestorów wyższej...

Transakcja i wycena. Locked box czy completion accounts? Czas na locked box...

Dwa najczęściej spotykane mechanizmy ustalania ceny w transakcjach sprzedaży akcji lub udziałów spółek to locked box oraz completion accounts . Oba podejścia w inny sposób odnoszą się do głównego zagadnienia w...

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesyłanych danych osobowych przez Cann Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Podanie danych jest dobrowolne ale wymagane do przetworzenia zgłoszenia. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo do poprawiania, wglądu oraz żądania zaprzestania przetwarzania przekazywanych danych zgodnie z Polityką prywatności.

* pole obowiązkowe

Baza wiedzy


Copyright 2018 Cann Advisory. All rights Reserved. Polityka prywatności