Baza wiedzy Baza wiedzy Baza wiedzy Baza wiedzy Baza wiedzy

Wycena przedsiębiorstw oraz spółek – profesjonalny i obiektywny proces szacowania i rekomendacji wartości przedsiębiorstwa, spółek. Wycena przedsiębiorstw, spółek obejmuje: szacowanie wartości przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw, całych spółek, pakietów większościowych i mniejszościowych spółek, całej działalności gospodarczej, części działalności gospodarczej.

W Polsce nie ma obowiązkowej korporacji skupiającej specjalistów z dziedziny wyceny przedsiębiorstw, spółek. Nie istnieją też ścisłe zasady wycen przedsiębiorstw, spółek w Polsce. Został przyjęty (2011 r.) Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny „Ogólne Zasady Wyceny Przedsiębiorstw” przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Istnieje PABA (Polish Association of Business Appraisers – Polskie Stowarzyszenie Biegłych w Dziedzinie Wycen Przedsiębiorstw; raczej nieaktywne; nawet brak strony internetowej). Ostatnio założone Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce (rejestracja maj 2015) - http://www.sbwpwp.org/. Na świecie główne organizacje to American Society of Appraisers (ASA) http://www.appraisers.org/ oraz Canadian Institute of Chartered Business Valuators (CIBV) https://cicbv.ca/. Mamy też International Valuation Standards Council http://www.ivsc.org/.

Co mamy (mieliśmy) w Polsce:

 • Rozporządzenie RADY MINISTRÓW z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa (obowiązuje)
 • Rozporządzenie RADY MINISTRÓW z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej (wciąż obowiązuje) ;
 • Rozporządzenie RADY MINISTRÓW z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa (uchylone),

Rozporządzenie RADY MINISTRÓW z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa:

 • Rozporządzenie określa mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, z wyłączeniem zakresu ustalenia sytuacji prawnej majątku spółki
 • Zakres analizy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, z wyłączeniem zakresu ustalenia sytuacji prawnej majątku spółki, obejmuje: 1) opis przedsiębiorstwa i działalności spółki; 2) oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny (brak nazw metod).
 • Wyboru metody wyceny przedsiębiorstwa, spółek dokonuje się w zależności od, w szczególności:
  1. bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki;
  2. uwarunkowań związanych z podstawowym przedmiotem działalności spółki;
  3. charakteru głównych źródeł generowania wolnych przepływów pieniężnych z    prowadzonej działalności;
  4. struktury kapitału spółki;
  5. produktywności posiadanych przez spółkę zasobów i sposobu wykorzystywania ich w prowadzonej działalności.
 • Od analizy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, w tym ustalenia sytuacji prawnej majątku spółki, można odstąpić (6 przypadków).

Rozporządzenie RADY MINISTRÓW z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy przedsiębiorstwa

państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej (wciąż obowiązuje):

 • Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa państwowego jest dokonywane przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny przedsiębiorstwa, spółki (w szczególności spośród następujących):
  1. zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych,
  2. wartości odtworzeniowej,
  3. wartości skorygowanej aktywów netto,
  4. rynkowej wartości likwidacyjnej,
  5. przy zastosowaniu mnożnika zysku.
 • Wyboru metody wyceny przedsiębiorstwa, spółki dokonuje się w zależności od sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa  państwowego. Wybór metody wyceny wymaga uzasadnienia. Porównanie wyników oszacowania wartości stanowi podstawę do określenia wartości przedsiębiorstwa.

20
lat
Członkowie zespołu posiadają już ponad 20-letnie doświadczenie w projektach doradczych na rzecz naszych klientów

100
wycen
Przeprowadziliśmy ponad 100 wycen biznesów i wartości niematerialnych dla naszych klientów

1.
specjalista
W naszym zespole jest pierwszy w Polsce ekspert Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds. Wycen (American Society of Appraisers)

Oferta Cann AdvisoryWycena spółek i przedsiębiorstw

Jesteśmy specjalistami w przeprowadzaniu wycen spółek, przedsiębiorstw oraz działalności gospodarczych

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Oferujemy profesjonalne wsparcie przy wycenie wartości niematerialnych i prawnych - znaków firmowych i towarowych, technologii oraz praw autorskich

Utrata wartości aktywów

Wspomagamy naszych klientów w przeprowadzaniu testów na utratę wartości aktywów i szacowaniu ich wartości odzyskiwalnej

Doradztwo finansowe w sporach prawnych

Przygotowujemy opinie na temat wartości poniesionych szkód dla potrzeb postępowań arbitrażowych i sądowych

Doradztwo dla sektora energetycznego

Jako ENERGYCANN specjalizujemy się w profesjonalnym doradztwie dla podmiotów z sektora energetycznego

Doradztwo transakcyjne przy przejęciach

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne doradztwo podczas transakcji przejęcia przedsiębiorstwa

Doradztwo transakcyjne przy sprzedaży

Nasze umiejętności oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam profesjonalnie i efektywnie doradzać w procesie sprzedaży przedsiębiorstw

Due diligence

Przeprowadzamy finansowe due diligence spółek-celów wspierając naszych klientów w wypracowaniu strategii negocjacyjnej

Pozyskiwanie środków finansowych

Proponujemy współpracę przy pozyskiwaniu środków finansowych. Nasze kontakty, umiejętności oraz doświadczenia ułatwią zdobycie funduszy

Kontakt

Cann Advisory sp. z o.o. sp. k.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

info@cann.pl

Aktualności

Wycena przedsiębiorstw i spółek w czasach inflacji

Wysoka inflacja w Polsce i na świecie wpływa na wiele obszarów życia gospodarczego. Takimi przykładami mogą być rosnące koszty zadłużenia rządów poszczególnych państw - będące funkcją wymaganej przez inwestorów wyższej...

Transakcja i wycena. Locked box czy completion accounts? Czas na locked box...

Dwa najczęściej spotykane mechanizmy ustalania ceny w transakcjach sprzedaży akcji lub udziałów spółek to locked box oraz completion accounts . Oba podejścia w inny sposób odnoszą się do głównego zagadnienia w...

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesyłanych danych osobowych przez Cann Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Podanie danych jest dobrowolne ale wymagane do przetworzenia zgłoszenia. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo do poprawiania, wglądu oraz żądania zaprzestania przetwarzania przekazywanych danych zgodnie z Polityką prywatności.

* pole obowiązkowe

Baza wiedzy


Copyright 2018 Cann Advisory. All rights Reserved. Polityka prywatności