Blog

I znowu mnożnik P/E nas atakuje…

I znowu mnożnik P/E nas atakuje…

P/E ratio strikes again…

Nowy cenny projekt "Notatki ze świata wyceny" - inicjatywa Centrum Analiz Ekonomicznych i Finansowych Uniwersytetu Szczecińskiego realizowana przez pracowników Katedry Finansów i Bankowości, Instytutu Ekonomii i Finansów oraz studentów z koła naukowego Trzy Kwadranse; koordynatorem projektu jest dr Mateusz Czerwiński z Uniwersytetu Szczecińskiego. W ramach tego projektu powstała notka na temat korekty mnożnika P/E o błąd prognozy dr Mateusza Czerwińskiego (dalej „Notka”). https://eif.usz.edu.pl/notatki-ze-swiata-wyceny-6-korekta-mnoznika-pe-o-blad-prognozy-eps-czyli-price-to-fantasy-ratio/

W swoim czasie popełniłem dwie notki na moim blogu na temat mnożników P/E (Price/Earnings – Kapitalizacja/Zysk netto) oraz P/BV (Price/Book Value – Kapitalizacja/Kapitał własny):
https://www.cann.pl/blog/124-dlaczego-w-wycenie-przedsiebiorstw-mnozniki-p-e-i-p-bv-sa-passe
https://www.cann.pl/blog/95-wycena-spolki-przy-uzyciu-wskaznikow-p-e-oraz-p-bv-autostrada-do-piekla

Prawo Holdingowe. Nowa definicja szkody. Szkoda Gorszego Sortu…

Prawo Holdingowe. Nowa definicja szkody. Szkoda Gorszego Sortu…

Wydawałoby się, że definicja szkody jest w miarę stała… Nic bardziej błędnego. Standardowo, (wcześniej?) przyjęło się, że generalnie szkoda to wszelkie uszczerbki w dobrach lub interesach prawnie chronionych, których poszkodowany doznał wbrew swej woli. Brak w tej definicji jakiegokolwiek wymogu, aby szacując szkodę brać pod uwagę też przeszłe korzyści uzyskane od podmiotu powodującego szkodę. Ale przyszło nowe...

Wycena zysków i strat z tytułu rozwodnienia kapitału... Premia za kontrolę.

Wycena zysków i strat z tytułu rozwodnienia kapitału... Premia za kontrolę.

Kto zyskuje, a kto traci przy nowej emisji akcji i udziałów po cenie istotnie różnej od godziwej wartości rynkowej? Czy premia za kontrolę ma znaczenie?

Rozwodnienie kapitału. Wycena. Sprawa Kernel Holding…

Rozwodnienie kapitału. Wycena. Sprawa Kernel Holding…

Rozwodnienie kapitału to proces zmniejszenia procentowego udziału w spółce danego udziałowca i/lub akcjonariusza wskutek emisji nowych udziałów i/lub akcji, które obejmują inni udziałowcy i/lub akcjonariusze.

Wycena spółek. Wykup przymusowy. Prawo Holdingowe...

Wycena spółek. Wykup przymusowy. Prawo Holdingowe...

Od ponad roku, a dokładnie od 13 października 2022 r., mamy nowe możliwości wykupu przymusowego w kodeksie spółek handlowych - tzw. Prawo Holdingowe. Warto je rozważyć, szczególnie, że nie ma pewności jak długo będziemy mogli z tych możliwości korzystać.

Najpierw, przypomnijmy jakie możliwości wykupu, wraz z opisem ceny, kodeks spółek handlowych oferował już wcześniej.

15 wskazówek dla perfekcyjnego przygotowania wyceny przedsiębiorstwa podejściem porównawczym

15 wskazówek dla perfekcyjnego przygotowania wyceny przedsiębiorstwa podejściem porównawczym

Początek roku. Czas nowych postanowień.
W ten czas nowych postanowień idealnie wpisuje się postanowienie perfekcyjnego przeprowadzenia podejścia porównawczego (rynkowego) w procesie wyceny przedsiębiorstw. Czytelników mojej notki, trochę oddalonym od fascynującego zagadnienia wyceny przedsiębiorstw, informuję, że mamy trzy podejścia wyceny przedsiębiorstw:
• majątkowe (kosztowe),
• dochodowe,
• porównawcze (rynkowe).

Wycena przedsiębiorstw i spółek w czasach inflacji

Wycena przedsiębiorstw i spółek w czasach inflacji

Wysoka inflacja w Polsce i na świecie wpływa na wiele obszarów życia gospodarczego. Takimi przykładami mogą być rosnące koszty zadłużenia rządów poszczególnych państw - będące funkcją wymaganej przez inwestorów wyższej rentowności obligacji rządowych, czy też spadki na giełdach akcji obrazujące wzrastający koszt kapitału będący następstwem podwyższonego ryzyka makroekonomicznego. Jest rzeczą oczywistą, że wysoki poziom inflacji ma również wpływ na proces wyceny przedsiębiorstw i spółek. 

Transakcja i wycena. Locked box czy completion accounts? Czas na locked box...

Transakcja i wycena. Locked box czy completion accounts? Czas na locked box...

Dwa najczęściej spotykane mechanizmy ustalania ceny w transakcjach sprzedaży akcji lub udziałów spółek to locked box oraz completion accounts. Oba podejścia w inny sposób odnoszą się do głównego zagadnienia w transakcjach sprzedaży przedsiębiorstwa – możliwości korygowania ceny transakcyjnej z powodu różnicy czasowej pomiędzy datą ostatnich danych finansowych sprzedawanej spółki dostępnych dla nabywcy oraz datą umowy właściwej (tzw. closing date). Zdroworozsądkowo należy przyjąć, że ostatnie dane finansowe przedmiotu transakcji sprzedaży są przedmiotem badania ze strony nabywcy i następnie stają się podstawą negocjacji i ustalenia ceny w dacie umowy przedwstępnej (tzw. signing date).

EBIT czy EBITDA? A może EBITA?

EBIT czy EBITDA? A może EBITA?

Oczywiście EBIT. W dalszej kolejności EBITA. Proste i oczywiste.
Ale mamy też wielu zwolenników EBITDA. Tylko dlaczego? Temat trochę złożony - mamy złudną siłę EBITDA, wady EBIT i nową jakość, czyli EBITA...

Po kolei: EBIT to „Earnings Before Interest and Taxes” – zyski przed kosztami odsetkowymi (finansowymi) oraz podatkiem dochodowym; w reżimie polskiej Ustawy o Rachunkowości to generalnie po prostu zysk z działalności operacyjnej.

Dlaczego w wycenie przedsiębiorstw mnożniki P/E i P/BV są passé?

Dlaczego w wycenie przedsiębiorstw mnożniki P/E i P/BV są passé?

Już raz pisałem o miarodajności poszechnie stosowanych mnożników P/E i P/BV… ale pytania i komentarze kierowane do nas zachęcają do ponownego zajęcia się zagadnieniem…

Kilka słów o wycenie spółki komandytowej...

Kilka słów o wycenie spółki komandytowej...

Wraz ze zmianami podatkowymi wprowadzonymi przez rząd RP od początku roku 2021 atrakcyjność spółki komandytowej zmniejszyła się. W sposób naturalny doprowadza to do większej ilości transakcji dotyczących spółek komandytowych i tworzy biznesową potrzebę przeprowadzenia wycen tych podmiotów.

Premia za ryzyko rynkowe idzie w dół...

Premia za ryzyko rynkowe idzie w dół...

Duff & Phelps obniżył rekomendowaną premię za ryzyko rynkowe (Equity Risk Premium) na rynku amerykańskim z 6,0% do 5,5% dla szacowania kosztu kapitału od 9 grudnia 2020 r. Premia za ryzyko rynkowe jest jednym z najbardziej istotnych parametrów niezbędnych do estymacji kosztu kapitału w Capital Asset Pricing Model (CAPM), używanego w procesach wyceny przedsiębiorstw i spółek.

Image

Rozwiązania Tworzące Wartość

Cann Advisory sp. z o.o.

Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1

00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

kom. +48 606 234 150

e-mail info@cann.pl

Cann.pl - Wycena firm, spółek, wartości niematerialnych i prawnych

PL EN

Cann Advisory sp. z o.o.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warsaw
phone +48 22 616 20 32
mob. +48 606 234 150
info@cann.pl