Blog

Wycena spółek. Wykup przymusowy. Prawo Holdingowe...

Wycena spółek. Wykup przymusowy. Prawo Holdingowe...

Od ponad roku, a dokładnie od 13 października 2022 r., mamy nowe możliwości wykupu przymusowego w kodeksie spółek handlowych - tzw. Prawo Holdingowe. Warto je rozważyć, szczególnie, że nie ma pewności jak długo będziemy mogli z tych możliwości korzystać.

Najpierw, przypomnijmy jakie możliwości wykupu, wraz z opisem ceny, kodeks spółek handlowych oferował już wcześniej.

15 wskazówek dla perfekcyjnego przygotowania wyceny przedsiębiorstwa podejściem porównawczym

15 wskazówek dla perfekcyjnego przygotowania wyceny przedsiębiorstwa podejściem porównawczym

Początek roku. Czas nowych postanowień.
W ten czas nowych postanowień idealnie wpisuje się postanowienie perfekcyjnego przeprowadzenia podejścia porównawczego (rynkowego) w procesie wyceny przedsiębiorstw. Czytelników mojej notki, trochę oddalonym od fascynującego zagadnienia wyceny przedsiębiorstw, informuję, że mamy trzy podejścia wyceny przedsiębiorstw:
• majątkowe (kosztowe),
• dochodowe,
• porównawcze (rynkowe).

Wycena przedsiębiorstw i spółek w czasach inflacji

Wycena przedsiębiorstw i spółek w czasach inflacji

Wysoka inflacja w Polsce i na świecie wpływa na wiele obszarów życia gospodarczego. Takimi przykładami mogą być rosnące koszty zadłużenia rządów poszczególnych państw - będące funkcją wymaganej przez inwestorów wyższej rentowności obligacji rządowych, czy też spadki na giełdach akcji obrazujące wzrastający koszt kapitału będący następstwem podwyższonego ryzyka makroekonomicznego. Jest rzeczą oczywistą, że wysoki poziom inflacji ma również wpływ na proces wyceny przedsiębiorstw i spółek. 

Transakcja i wycena. Locked box czy completion accounts? Czas na locked box...

Transakcja i wycena. Locked box czy completion accounts? Czas na locked box...

Dwa najczęściej spotykane mechanizmy ustalania ceny w transakcjach sprzedaży akcji lub udziałów spółek to locked box oraz completion accounts. Oba podejścia w inny sposób odnoszą się do głównego zagadnienia w transakcjach sprzedaży przedsiębiorstwa – możliwości korygowania ceny transakcyjnej z powodu różnicy czasowej pomiędzy datą ostatnich danych finansowych sprzedawanej spółki dostępnych dla nabywcy oraz datą umowy właściwej (tzw. closing date). Zdroworozsądkowo należy przyjąć, że ostatnie dane finansowe przedmiotu transakcji sprzedaży są przedmiotem badania ze strony nabywcy i następnie stają się podstawą negocjacji i ustalenia ceny w dacie umowy przedwstępnej (tzw. signing date).

EBIT czy EBITDA? A może EBITA?

EBIT czy EBITDA? A może EBITA?

Oczywiście EBIT. W dalszej kolejności EBITA. Proste i oczywiste.
Ale mamy też wielu zwolenników EBITDA. Tylko dlaczego? Temat trochę złożony - mamy złudną siłę EBITDA, wady EBIT i nową jakość, czyli EBITA...

Po kolei: EBIT to „Earnings Before Interest and Taxes” – zyski przed kosztami odsetkowymi (finansowymi) oraz podatkiem dochodowym; w reżimie polskiej Ustawy o Rachunkowości to generalnie po prostu zysk z działalności operacyjnej.

Dlaczego w wycenie przedsiębiorstw mnożniki P/E i P/BV są passé?

Dlaczego w wycenie przedsiębiorstw mnożniki P/E i P/BV są passé?

Już raz pisałem o miarodajności poszechnie stosowanych mnożników P/E i P/BV… ale pytania i komentarze kierowane do nas zachęcają do ponownego zajęcia się zagadnieniem…

Kilka słów o wycenie spółki komandytowej...

Kilka słów o wycenie spółki komandytowej...

Wraz ze zmianami podatkowymi wprowadzonymi przez rząd RP od początku roku 2021 atrakcyjność spółki komandytowej zmniejszyła się. W sposób naturalny doprowadza to do większej ilości transakcji dotyczących spółek komandytowych i tworzy biznesową potrzebę przeprowadzenia wycen tych podmiotów.

Premia za ryzyko rynkowe idzie w dół...

Premia za ryzyko rynkowe idzie w dół...

Duff & Phelps obniżył rekomendowaną premię za ryzyko rynkowe (Equity Risk Premium) na rynku amerykańskim z 6,0% do 5,5% dla szacowania kosztu kapitału od 9 grudnia 2020 r. Premia za ryzyko rynkowe jest jednym z najbardziej istotnych parametrów niezbędnych do estymacji kosztu kapitału w Capital Asset Pricing Model (CAPM), używanego w procesach wyceny przedsiębiorstw i spółek.

Trzeci wymiar pasywów w rachunkowości. Rzecz o dotacjach…

Trzeci wymiar pasywów w rachunkowości. Rzecz o dotacjach…

Dotacje… temat na czasie z uwagi na pozyskiwane od dłuższego czasu przez przedsiębiorców dotacje unijne, jak i też obecny czas epidemii COVIN-19 dający, możliwość ubiegania się między innymi o zwolnienie z płatności składek ZUS oraz dofinansowania z tytułu tarczy PFR.
Poniższa notka omawia aspekty rachunkowe dotacji. Druga notka, uprzedzam będzie druga część, przejdzie do sedna – czyli będzie o dotacjach w kontekście wyceny przedsiębiorstw.

Wycena przedsiębiorstw i spółek w dobie epidemii koronawirusa

Wycena przedsiębiorstw i spółek w dobie epidemii koronawirusa

 Globalna pandemia COVID-19 faktycznie obejmuje coraz więcej obszarów życia społecznego i gospodarczego. Jest rzeczą oczywistą, że ma ona również wpływ na proces wyceny przedsiębiorstw i spółek. Przeanalizujmy główne gorące obszary wyceny w niepewnym okresie koronawirusa.

Czy dobrze znamy model wyceny DCF? Ta wartość rezydualna...

Czy dobrze znamy model wyceny DCF? Ta wartość rezydualna...

Model wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF)... Metoda ta opiera się na sumowaniu wartości bieżących przepływów z okresu prognozy i dodaniu zdyskontowanej wartości z wzoru Gordona opartego o przepływ pieniężny z ostatniego roku prognozy

Czy aby na pewno takie podejście jest słuszne? Niestety nie...

Krokodyl, DCF i wartość rezydualna…

Krokodyl, DCF i wartość rezydualna…

Cóż krokodyl może się mieć do wyceny przedsiębiorstw i spółek metodą DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) i szacowania wartości rezydualnej w tej metodzie? Spieszę donieść, że krokodyl to sama istota i esencja wyceny wartości tą metodą. Plus, że jego żywiołem, obok wody, jest wartość rezydualna…

Image

Rozwiązania tworzące wartość

Cann Advisory sp. z o.o.

Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1

00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

kom. +48 606 234 150

info@cann.pl

Cann.pl - Wycena firm, spółek, wartości niematerialnych i prawnych

PL EN

Cann Advisory sp. z o.o.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warsaw
phone +48 22 616 20 32
mob. +48 606 234 150
info@cann.pl