Blog Blog Blog Blog Blog

Zapraszamy serdecznie na szkolenie „Wycena spółek oraz wartości niematerialnych i prawnych", które odbędzie się w dniach 18 - 19 listopada 2014 r. w Warszawie w Centrum Chmielna.

I. Zakres szkolenia

Szkolenie przedstawia i omawia podejścia i metody wycen przedsiębiorstw oraz wycen wartości niematerialnych i prawnych. Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione zalety, wady, ograniczenia oraz możliwości praktycznego zastosowania poszczególnych metod wyceny. Szkolenie pozwoli uczestnikom na wybór właściwych podejść i metod wyceny, samodzielne przygotowywanie modeli wyceny oraz obiektywną analizę otrzymywanych wyników z różnych metod wyceny. Szkolenie będzie przeprowadzone w formie interaktywnych warsztatów, podczas których, obok przedstawienia podstaw teoretycznych, zostaną rozwiązane liczne przykłady ilustrujące zastosowanie poszczególnych metod wyceny.

II. Uczestnicy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które są lub mogą być zaangażowane w proces wycen spółek i przedsiębiorstw oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 • członkowie zarządów spółek planujących przejęcia innych podmiotów,
 • członkowie zarządów spółek przejmowanych,
 • wspólnicy podmiotów łączonych i dzielonych,
 • analitycy giełdowi,
 • właściciele przedsiębiorstw zainteresowani zarządzaniem wartością swoich biznesów,
 • dyrektorzy finansowi i główni księgowi,
 • doradcy podatkowi i prawni.

Szkolenie jest rekomendowane dla osób realizujących programy ACCA, CIMA oraz CFA, którzy będą mogli usystematyzować wiedzę na temat wycen przedsiębiorstw oraz wartości niematerialnych.

III. Program szkolenia

Dzień 1

1. Uwarunkowania prawne wyceny przedsiębiorstw i wartości niematerialnych

 • ­Organizacje zajmujące się wycenami na świecie
 • Regulacje prawne wyceny przedsiębiorstw w Polsce

2. Wycena przedsiębiorstw – wprowadzenie

 • ­Cele, odbiorcy i przedmiot wyceny
 • Data wyceny a data przygotowania raportu z wyceny
 • Standardy wartości
 • Dyskonta i premie

3. Wybór podejścia i metody wyceny

4. Podejście majątkowe

 • ­Metoda skorygowanych aktywów netto
 • Metoda odtworzeniowa
 • Metoda likwidacyjna

5. Podejście porównawcze (rynkowe)

 • ­Metoda porównywalnych spółek publicznych
 • Metoda transakcji porównywalnych

Dzień 2

1. Podejście dochodowe

 • ­Podstawy metodologiczne
 • Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych: FCFF (Free Cash Flow to Firm)
 • Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych: FCFE (Free Cash Flow to Equity)
 • Model zdyskontowanych dywidend
 • Metoda kapitalizacji przepływów pieniężnych
 • Inne metody dochodowe

2. Wycena wartości niematerialnych i prawnych

 • ­Podstawy metodologiczne
 • Metody wyceny
 • Korzyści podatkowe z tytułu amortyzacji aktywa (TAB – Tax Amortisation Benefits)

3. Raport z wyceny

IV. Prowadzący szkolenie

Paweł Cygański, Partner Zarządzający Cann Advisory. Ukończył Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek ACCA (ang. Association of Chartered Certified Accountants) oraz członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds. Wycen (ang. American Society of Appraisers, ASA), biegły w dziedzinie wycen przedsiębiorstw (ang. Accredited Member, Business Valuation). W czerwcu 2014 roku został wiceprezydentem Europejskiej Sekcji Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds. Wycen (ang. ASA Europe Chapter). Był biegłym sądowym z zakresu wycen przedsiębiorstw oraz papierów wartościowych. Pracował w Deloitte&Touche i Ernst&Young. W 2007 roku był członkiem zarządu ds. finansowych Elektrowni Szczytowo-Pompowych S.A. (obecnie PGE Energia Odnawialna S.A.). Był członkiem rady dyrektorów fińskiej spółki informatycznej BLStream (2009 – 2011). Był też członkiem komitetu przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych przygotowującego Notę Interpretacyjną Wycena Przedsiębiorstw.

Karta zgłoszeniowa do pobrania:

pdfKarta_zgloszeniowa_CA_18-19.11.2014.pdf
docxKarta_zgloszeniowa_CA_18-19.11.2014.docx


20
lat
Członkowie zespołu posiadają już ponad 20-letnie doświadczenie w projektach doradczych na rzecz naszych klientów

100
wycen
Przeprowadziliśmy ponad 100 wycen biznesów i wartości niematerialnych dla naszych klientów

1.
specjalista
W naszym zespole jest pierwszy w Polsce ekspert Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds. Wycen (American Society of Appraisers)

Oferta Cann AdvisoryWycena spółek i przedsiębiorstw

Jesteśmy specjalistami w przeprowadzaniu wycen spółek, przedsiębiorstw oraz działalności gospodarczych

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Oferujemy profesjonalne wsparcie przy wycenie wartości niematerialnych i prawnych - znaków firmowych i towarowych, technologii oraz praw autorskich

Utrata wartości aktywów

Wspomagamy naszych klientów w przeprowadzaniu testów na utratę wartości aktywów i szacowaniu ich wartości odzyskiwalnej

Doradztwo finansowe w sporach prawnych

Przygotowujemy opinie na temat wartości poniesionych szkód dla potrzeb postępowań arbitrażowych i sądowych

Doradztwo dla sektora energetycznego

Jako ENERGYCANN specjalizujemy się w profesjonalnym doradztwie dla podmiotów z sektora energetycznego

Doradztwo transakcyjne przy przejęciach

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne doradztwo podczas transakcji przejęcia przedsiębiorstwa

Doradztwo transakcyjne przy sprzedaży

Nasze umiejętności oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam profesjonalnie i efektywnie doradzać w procesie sprzedaży przedsiębiorstw

Due diligence

Przeprowadzamy finansowe due diligence spółek-celów wspierając naszych klientów w wypracowaniu strategii negocjacyjnej

Pozyskiwanie środków finansowych

Proponujemy współpracę przy pozyskiwaniu środków finansowych. Nasze kontakty, umiejętności oraz doświadczenia ułatwią zdobycie funduszy

Kontakt

Cann Advisory sp. z o.o. sp. k.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

info@cann.pl

Aktualności

Śniadanie Biznesowe dla Doradców Prawnych oraz Dyrektorów Działów Prawnych i Finansowych: Wycena utraconych korzyści – puszka Pandory czy konwencjonalne kalkulacje?

Zapraszamy doradców prawnych oraz dyrektorów działów prawnych i finansowych na śniadanie biznesowe na temat Wyceny Utraconych Korzyści. Wydarzenie odbędzie się 11 marca 2020 r. godz. 8:30 w Restauracji Casa Pablo...

XXII Edycja Studiów Podyplomowych SGH Metody Wyceny Spółki Kapitałowej

19 października 2019, w ramach XXII edycji Studiów Podyplomowych SGH Metody Wyceny Spółki Kapitałowej, Paweł Cygański prowadził zajęcia ze słuchaczami obejmujące zagadnienia: Amerykańskie i polskie standardy wyceny...

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesyłanych danych osobowych przez Cann Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Podanie danych jest dobrowolne ale wymagane do przetworzenia zgłoszenia. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo do poprawiania, wglądu oraz żądania zaprzestania przetwarzania przekazywanych danych zgodnie z Polityką prywatności.

* pole obowiązkowe

Blog


Copyright 2018 Cann Advisory. All rights Reserved. Polityka prywatności

Nasza strona internetowa używa plików „Cookies” w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.

Masz możliwość zmiany ustawień dotyczących plików „Cookies” w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dalsze informacje znajdują się w zakładce „Polityka prywatności”.