Blog

Czy biegły rewident musi być specjalistą od wycen? Kodeks spółek handlowych a wycena spółek (część IV)

Czy biegły rewident musi być specjalistą od wycen? Kodeks spółek handlowych a wycena spółek (część IV)

Przy wnoszeniu wkładów niepieniężnych do spółki akcyjnej ustawodawca nakazuje biegłemu rewidentowi wydanie opinii na temat wartości tychże wnoszonych wkładów. Ale czy słusznie ustawodawca zakłada, że biegły rewident powinien się tym zajmować? Kontynuując analizę artykułu 312 ksh przeanalizujmy szczególnie zagadnienie roli biegłego… Pytanie podstawowe - czy zasadnym i właściwym jest przywoływanie w art. 312 biegłego rewidenta przez ustawodawcę do wydania opinii na temat wartości wkładu niepieniężnego? 

Wycena wkładów niepieniężnych przy zakładaniu spółki akcyjnej. Kodeks spółek handlowych a wycena spółek (część III)

Wycena wkładów niepieniężnych przy zakładaniu spółki akcyjnej. Kodeks spółek handlowych a wycena spółek (część III)

Kontynuujemy cykl artykułów na temat zagadnień wyceny spółek w kodeksie spółek handlowych. Zajęliśmy się już spółką jawną oraz spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Przechodzimy do spółki akcyjnej.

Szkolenie „Wycena spółek oraz wartości niematerialnych i prawnych”

Szkolenie „Wycena spółek oraz wartości niematerialnych i prawnych”

Zapraszamy serdecznie na szkolenie „Wycena spółek oraz wartości niematerialnych i prawnych", które odbędzie się w dniach 18 - 19 listopada 2014 r. w Warszawie w Centrum Chmielna.

Aspekty wyceny w funkcjonowaniu spółki z o.o. Kodeks spółek handlowych a wycena spółek (część II)

Aspekty wyceny w funkcjonowaniu spółki z o.o. Kodeks spółek handlowych a wycena spółek (część II)

Poniższy artykuł jest drugim z cyklu na ten temat. W pierwszym artykule zajęliśmy się zagadnieniem wyceny dla spółki jawnej. Przejdźmy do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...

Wycena wartości udziału kapitałowego wspólnika spółki jawnej. Kodeks spółek handlowych a wycena spółek (część I)

Wycena wartości udziału kapitałowego wspólnika spółki jawnej. Kodeks spółek handlowych a wycena spółek (część I)

Czy kodeks spółek handlowych odnosi się do zagadnienia wyceny spółek? Poniższy artykuł jest pierwszym z cyklu na ten temat. W dzisiejszej notce przeanalizujemy uregulowania dla spółki jawnej

Czy potrzebujemy nowej korporacji? Czas na stowarzyszenie biegłych wyceny przedsiębiorstw...

Czy potrzebujemy nowej korporacji? Czas na stowarzyszenie biegłych wyceny przedsiębiorstw...

Czy potrzebujemy nowej korporacji zawodowej – organizacji grupującej specjalistów zajmujących się zawodowo wycenami przedsiębiorstw i spółek? Zdecydowanie tak.

Deregulacja w pełni…

Deregulacja w pełni…

Ostatnio uchwalona przez Sejm ustawa deregulacyjna może na pierwszy rzut oka wskazywać, że korporacje zawodowe nie są (a przynajmniej nie zawsze są) ukochanym dzieckiem polityków i, zdaniem tychże polityków,

Image

Rozwiązania Tworzące Wartość

Cann Advisory sp. z o.o.

Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1

00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

kom. +48 606 234 150

e-mail info@cann.pl

Cann.pl - Wycena firm, spółek, wartości niematerialnych i prawnych

PL EN

Cann Advisory sp. z o.o.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warsaw
phone +48 22 616 20 32
mob. +48 606 234 150
info@cann.pl