Narzędzia zarządzania

Uruchomienie i doskonalenie narzędzi zarządzania podmiotem

Jesteśmy świadomi, jak bardzo zarządzanie podmiotem z branży energetycznej jest dziś zależne od nowoczesnych narzędzi wspierających decyzje. Dążymy zatem do tego, aby nasi Klienci dysponowali:

  • Systemem rachunkowości zarządczej,
  • Modelem planu finansowego będącego sumą planów jednostek wewnętrznych podmiotu,
  • Modelem rozliczania świadczeń/usług pomiędzy jednostkami wewnętrznymi,
  • Modelem analiz ekonomicznych na potrzeby zarządcze: dochodowość poszczególnych jednostek oraz analiza progu ich rentowności.

Uruchomienie systemu wspomagania decyzji bardzo często wymaga starannego przygotowania lub dostosowania podstawowych narzędzi ewidencyjnych:

  • Polityki rachunkowości podmiotu wraz z Zakładowym Plan Kont,
  • Systemu Ewidencji Księgowej wraz z Rejestrem Środków Trwałych oraz Wartości Niematerialnych i Prawnych, który odzierciedlałby ekonomiczne okresy użytkowania posiadanych aktywów trwałych.

We wszystkich tych obszarach, służymy naszym Klientom wiedzą i doświadczeniem naszych ekspertów oraz dostępem do skutecznych, sprawdzonych wcześniej rozwiązań.

Image

Rozwiązania Tworzące Wartość

Cann Advisory sp. z o.o.

Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1

00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

kom. +48 606 234 150

e-mail info@cann.pl

Cann.pl - Wycena firm, spółek, wartości niematerialnych i prawnych

PL EN

Cann Advisory sp. z o.o.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warsaw
phone +48 22 616 20 32
mob. +48 606 234 150
info@cann.pl