Zarządzanie działalnością operacyjną

Zarządzanie działalnością operacyjną

W bieżącym zarządzaniu działalnością operacyjną, kładziemy szczególny nacisk na poprawę jakości i efektywności zarządzania zasobami podmiotu energetycznego:

  • Wielkością obiektów oraz ilością i strukturą posiadanych środków trwałych,
  • Zatrudnieniem oraz wydajnością pracy,
  • Zużyciem i zakupami materiałów i usług.

Naszym Klientom oferujemy współpracę w zakresie stworzenia zestawu narzędzi zarządzania operacjami:

  • Instrumenty planowania i kontroli wykonania umów z innymi podmiotami z branży energetycznej,
  • Politykę zakupów materiałów i usług, 
  • Politykę zamówień publicznych dla podmiotów podlegających przepisom Prawa Zamówień Publicznych,
  • Politykę zatrudnienia,
  • Politykę inwestycji, eksploatacji oraz utrzymania obiektów.

W przypadku, gdy przyczyną problemów z działalnością operacyjnych i wynikiem finansowym podmiotu jest niewydolność krytycznych obszarów jego działalności, oferujemy Klientom wdrożenie odcinkowych programów poprawy efektywności. 

Image

Rozwiązania Tworzące Wartość

Cann Advisory sp. z o.o.

Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1

00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

kom. +48 606 234 150

e-mail info@cann.pl

Cann.pl - Wycena firm, spółek, wartości niematerialnych i prawnych

PL EN

Cann Advisory sp. z o.o.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warsaw
phone +48 22 616 20 32
mob. +48 606 234 150
info@cann.pl