Kierownictwo

Paweł Cygański, FCCA
Partner Zarządzający

Ukończył Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od listopada 1999 r. jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants); w okresie 2006 – 2009 był członkiem Rady Wykonawczej ACCA Polska. W listopadzie 2003 roku został pierwszym w Polsce członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds. Wycen (American Society of Appraisers) w dziedzinie Wycen Przedsiębiorstw (Business Valuation). W latach 2014-2018 był wiceprezydentem Europejskiej Sekcji Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds. Wycen (ASA European Chapter). W okresie 2004 - 2012 był biegłym sądowym w dziedzinie wycen przedsiębiorstw, wartości niematerialnych i prawnych oraz papierów wartościowych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie; od września 2019 r. ponownie biegły sądowy w podanej dziedzinie. Od stycznia 2015 r. członek założyciel Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce. Obecnie, wiceprezes stowarzyszenia oraz przewodniczący Komisji Standardów i Metodyki Wyceny.

Przed założeniem Cann Financial Advisory oraz Cann Advisory pracował w Deloitte & Touche i Ernst & Young. W 2007 roku był członkiem zarządu ds. finansowych Elektrowni Szczytowo-Pompowych S.A. (obecnie PGE Energia Odnawialna S.A.). Był członkiem rad nadzorczych Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce S.A. oraz Elektrowni Wiatrowej Kamieńsk Sp. z o.o. Paweł był też członkiem rady dyrektorów fińskiej spółki informatycznej BLStream Oy.

Prowadził seminaria na forum PKPP Lewiatan oraz ACCA. Wykładał na Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Członek komitetu przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych przygotowującego Notę Interpretacyjną Wycena Przedsiębiorstw. Prowadzi zajęcia na podyplomowym studium SGH Wycena Spółek. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w transakcjach fuzji i przejęć, wycenach przedsiębiorstw oraz finansowych due dilligence.

dr inż. Bogusław Terlecki,
Dyrektor ENERGYCANN

Ukończył Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Gdańskiej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydział Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania. Dodatkowo, wykształcenie Bogusława obejmuje podyplomowe studia menedżerskie MBA dla Inżynierów na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania oraz Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim w zakresie Rachunkowości i Controllingu. Doktoryzował się na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.

Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów oraz świadectwo kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektryków Polskich (eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci). Bogusław od 2016 r. jest biegłym sądowym z zakresu rachunkowości, księgowości i finansów oraz z zakresu energetyki wiatrowej.

Do końca lat 90-tych doświadczenie zawodowe Bogusława obejmowało stanowiska zarządcze w przedsiębiorstwach przemysłu gumowego, spółdzielczości mieszkaniowej oraz sektora bankowości. W latach 2000 – 2003 był wiceprezesem a następnie prezesem zarządu AREL-GIPS Bełchatów S.A. Od 2003 r. do 2016 r. pełnił różne stanowiska kierownicze w grupie kapitałowej spółki sektora energetycznego Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A. (obecna nazwa PGE Energia Odnawialna S.A.). W latach 2003 – 2011 był prezesem zarządu Elektrowni Wiatrowej Kamieńsk sp. z o.o. odpowiedzialnym za pełne zrealizowane inwestycji stworzenia farmy wiatrowej składającej się z 15 turbin wiatrowych o łącznej mocy szczytowej 30 MW. Od 2016 r. Bogusław prowadzi niezależną działalność doradczą w zakresie energetyki odnawialnej oraz finansów.

Image

Rozwiązania Tworzące Wartość

Cann Advisory sp. z o.o.

Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1

00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

kom. +48 606 234 150

e-mail info@cann.pl

Cann.pl - Wycena firm, spółek, wartości niematerialnych i prawnych

PL EN

Cann Advisory sp. z o.o.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warsaw
phone +48 22 616 20 32
mob. +48 606 234 150
info@cann.pl