Finansowe due diligence

Finansowe due diligence

Due diligence to niezbędny etap w transakcji przejęcia przedsiębiorstwa. Polega on na gruntownej analizie funkcjonowania podmiotu gospodarczego. Proces due diligence ma na celu ustalenie silnych i słabych stron badanego przedsiębiorstwa oraz identyfikację potencjalnych zagrożeń dla nabywcy. Prawidłowo przeprowadzony proces due diligence jest koniecznym czynnikiem warunkującym sukces przy transakcji przejęcia.

Proces due diligence powinien umożliwić:

  • zidentyfikowanie ryzyka prowadzenia działalności w danym kraju oraz zaznajomienie się z uwarunkowaniami biznesowymi, prawnymi i podatkowymi,
  • ocenę ryzyka przeprowadzenia transakcji, będącego funkcją ryzyka sektora rynku oraz specyficznego ryzyka przedsiębiorstwa.

Poprzez właściwie przeprowadzony proces due diligence, wspieramy w wypracowaniu strategii negocjacyjnej i zidentyfikowaniu czynników wpływających na wartość spółki. Oferowane przez nas usługi due diligence dotyczą aspektów finansowych. Jednocześnie, poprzez współpracę z wiodącymi kancelariami prawniczymi oraz firmami doradztwa podatkowego, jesteśmy gotowi zaproponować zarządzanie kompleksowym badaniem due diligence, obejmującym finansowe, prawne oraz podatkowe analizy spółki-celu.

Image

Rozwiązania Tworzące Wartość

Cann Advisory sp. z o.o.

Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1

00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

kom. +48 606 234 150

e-mail info@cann.pl

Cann.pl - Wycena firm, spółek, wartości niematerialnych i prawnych

PL EN

Cann Advisory sp. z o.o.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warsaw
phone +48 22 616 20 32
mob. +48 606 234 150
info@cann.pl