Dlaczego Cann Advisory Dlaczego Cann Advisory Dlaczego Cann Advisory Dlaczego Cann Advisory Dlaczego Cann Advisory

Współpracując z naszymi klientami gwarantujemy:

Szybkość i efektywność

Zapewniamy efektywne i szybkie podejmowanie decyzji, będące wynikiem jednopoziomowej struktury zarządzania. Nasi Klienci mają pewność, że proces realizacji projektu nie będzie opóźniany przez wielowymiarowe procedury decyzyjne.

Niezależność

Jesteśmy doradcami godnymi zaufania, zapewniającymi najwyższy poziom poufności. Nie świadczymy usług badania sprawozdań finansowych. W konsekwencji, problem niezależności lub konfliktu interesów jest minimalizowany podczas realizacji projektów.

Światowa jakość przy rozsądnych cenach

Oferujemy najwyższej jakości usługi przy konkurencyjnych cenach, odzwierciedlających zaangażowanie naszych ekspertów uczestniczących w realizowanym projekcie.

Międzynarodowe i krajowe doświadczenie

Jesteśmy specjalistami posiadającymi międzynarodowe doświadczenie i głęboką wiedzę na temat funkcjonowania polskiego rynku. Nasi eksperci świadczyli usługi doradztwa finansowego dla firm europejskich i amerykańskich.

Pierwszy Specjalista Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds. Wycen w Polsce

W naszym zespole jest pierwszy w Polsce ekspert Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds. Wycen, biegły ds. Wycen Przedsiębiorstw. Fakt ten potwierdza kwalifikacje naszych specjalistów.

GAVAN

Należymy do GAVAN, the Global Asset Valuation & Advisory Network, międzynarodowego konsorcjum niezależnych ekspertów w dziedzinie wycen.

gavan

 


20
lat
Członkowie zespołu posiadają już ponad 20-letnie doświadczenie w projektach doradczych na rzecz naszych klientów

100
wycen
Przeprowadziliśmy ponad 100 wycen biznesów i wartości niematerialnych dla naszych klientów

1.
specjalista
W naszym zespole jest pierwszy w Polsce ekspert Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds. Wycen (American Society of Appraisers)

Oferta Cann AdvisoryWycena spółek i przedsiębiorstw

Jesteśmy specjalistami w przeprowadzaniu wycen całych podmiotów gospodarczych, zorganizowanych części przedsiębiorstw, pakietów większościowych.

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Oferujemy profesjonalne wsparcie przy wycenie wartości niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne - np. znaki firmowe.

Utrata wartości aktywów

Wspomagamy naszych klientów w przeprowadzaniu testów na utratę wartości aktywów. Utrata wartości aktywów jest przedmiotem...

Doradztwo finansowe w sporach prawnych

Przygotowujemy opinie na temat wartości poniesionych szkód dla potrzeb postępowań sądowych.

Doradztwo dla sektora energetycznego

ENERGYCANN to zespół praktyków specjalizujący się w doradztwie dla podmiotów z sektora energetycznego.

Doradztwo transakcyjne przy przejęciach

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne doradztwo podczas transakcji przejęcia przedsiębiorstwa.

Doradztwo transakcyjne przy sprzedaży

Nasze umiejętności oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam profesjonalnie i efektywnie doradzać w procesie sprzedaży przedsiębiorstw.

Due diligence

Due diligence to niezbędny etap w transakcji przejęcia przedsiębiorstwa. Polega on na gruntownej analizie funkcjonowania podmiotu gospodarczego.

Pozyskiwanie środków finansowych

Proponujemy współpracę przy pozyskiwaniu środków finansowych. Nasze kontakty, umiejętności oraz doświadczenia ułatwią zdobycie funduszy.

Kontakt

Cann Advisory sp. z o.o. sp. k.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

info@cann.pl

Aktualności

Krokodyl, DCF i wartość rezydualna…

Cóż krokodyl może się mieć do wyceny przedsiębiorstw i spółek metodą DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) i szacowania wartości rezydualnej w tej metodzie? Spieszę donieść, że krokodyl to sama istota i

...

Standardy wartości wyceny w kodeksie spółek handlowych. Bogactwo różnorodności…

Kodeks spółek handlowych odnosi się w wielu miejscach do zagadnienia wyceny spółek i aktywów - zagadnienia bardzo istotnego z punktu widzenia obrotu gospodarczego. Co więcej, KSH wprowadza w sposób bezpośredni i

...

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesyłanych danych osobowych przez Cann Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne ale wymagane do przetworzenia zgłoszenia. Zostałem poinformowany że przysługuje mi prawo do poprawiania, wglądu oraz żądania zaprzestania przetwarzania przekazywanych danych.

Dlaczego Cann Advisory