Contact

Our clients, local and international companies, are served by a team of experienced professionals balancing the needs of domestic and multinational businesses. Contact us.

Cann Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Paweł Cygański, FCCA, AM
Managing Partner

mob. +48 606 234 150
e-mail p.cyganski@cann.pl

Address:

Pl. J. H. Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa
phone +48 22 616 20 32
e-mail info@cann.pl

Corporate information:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000506635
NIP: 5252584925
Share capital: 5.000,00 PLN

The boxes marked with an asterix * are mandatory.

Wypełnij wymagane pola
Wypełnij wymagane pola
Wypełnij wymagane pola
Image

Value Solutions

Cann Advisory sp. z o.o.

Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1

00-057 Warsaw

tel. +48 22 616 20 32

mob. +48 606 234 150

e-mail info@cann.pl

Cann.pl - Wycena firm, spółek, wartości niematerialnych i prawnych

PL EN

Cann Advisory sp. z o.o.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warsaw
phone +48 22 616 20 32
mob. +48 606 234 150
info@cann.pl