Aktualności

Studia Podyplomowe SGH Metody Wyceny Spółki Kapitałowej

Studia Podyplomowe SGH Metody Wyceny Spółki Kapitałowej

W ramach Studiów Podyplomowych SGH Metody Wyceny Spółki Kapitałowej (już XXI edycja) Paweł Cygański miał przyjemność prowadzić zajęcia ze słuchaczami w dniach 13 października oraz 15 – 16 grudnia 2018 r.

Tematy prezentacji obejmowały:

  • · Amerykańskie i polskie standardy wyceny przedsiębiorstw
  • · Wycena spółki w świetle Kodeksu Spółek Handlowych
  • · Szacowanie wartości spółki metodą porównywalnych spółek giełdowych
  • · Problemy metodologiczne przy szacowaniu wartości rezydualnej w metodzie DCF
  • · Szacowanie wartości spółki metodą kapitalizacji przepływów pieniężnych –alternatywa dla DCF
  • · Metoda dochodowa wyceny przedsiębiorstw EVA (Economic Value Added)
  • · Szacowanie korzyści z tytułu amortyzacji podatkowej (TAB –Tax Amortisation Benefit) w wycenie aktywów

Bardzo wymagająca grupa słuchaczy – wiele szczegółowych i niełatwych pytań zostało skierowanych do prowadzącego podczas sesji szkoleniowych. Na uwagę zasługuje frekwencja podczas zajęć 15 – 16 grudnia 2018 r. – mimo okres przedświątecznego po prostu było 100%...

Image

Rozwiązania Tworzące Wartość

Cann Advisory sp. z o.o.

Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1

00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

kom. +48 606 234 150

e-mail info@cann.pl

Cann.pl - Wycena firm, spółek, wartości niematerialnych i prawnych

PL EN

Cann Advisory sp. z o.o.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warsaw
phone +48 22 616 20 32
mob. +48 606 234 150
info@cann.pl