Racjonalizacja finansowania

Racjonalizacja finansowania działalności operacyjnej

Poszczególne podmioty z branży energetycznej działają w odmiennych warunkach ekonomicznych i dysponuje innym majątkiem. Oznacza to konieczność indywidualnego ukształtowania źródeł finansowania danego podmiotu. W tym celu:

  • Ustalamy możliwości i gotowości warunków finansowania podmiotu z branży energetycznej przez: właściciela/i, instytucje finansowe oraz dostawców handlowych;
  • Określamy docelową strukturę finansowania właścicielskiego (poprzez fundusze własne i pożyczki właścicieli) oraz poprzez zobowiązania;
  • W przypadku, gdy udział finansowania podmiotu poprzez zobowiązania wobec wierzycieli zostanie uznany za nadmierny, rekomendujemy źródła refinansowania nadmiernych zobowiązań.

Szczególnie głębokich zmian w zakresie zmiany sposobu finansowania wymagają te podmioty z branży energetycznej, które w wyniku zmian na rynku energii, skumulowały wielomilionowe zobowiązania. Zobowiązania te w wielu przypadkach mogą przewyższać wartość majątku i wówczas ich skuteczna restrukturyzacja decyduje o tym, czy działalność podmiotu będzie kontynuowana dotychczasowej formie, czy też konieczne będą przekształcenia własnościowe.

Image

Rozwiązania Tworzące Wartość

Cann Advisory sp. z o.o.

Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1

00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

kom. +48 606 234 150

e-mail info@cann.pl

Cann.pl - Wycena firm, spółek, wartości niematerialnych i prawnych

PL EN

Cann Advisory sp. z o.o.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warsaw
phone +48 22 616 20 32
mob. +48 606 234 150
info@cann.pl