Restrukturyzacja zobowiązań Restrukturyzacja zobowiązań Restrukturyzacja zobowiązań Restrukturyzacja zobowiązań Restrukturyzacja zobowiązań

Restrukturyzacja zobowiązań podmiotu z branży energetycznej może stanowić długotrwały proces, którego długość uzależniona jest wielkości zobowiązań, zdolności podmiotu do generowania przepływów pieniężnych oraz ryzyka finansowania akceptowanego przez wierzycieli.

Jego pierwszym etapem jest ustalenie wielkości i struktury zobowiązań. W etapie tym:

  1. Ustalana jest faktyczna sumy i struktura zobowiązań wobec poszczególnych wierzycieli, na podstawie dokumentów źródłowych oraz zapisów w Systemie Ewidencji Księgowej.
  2. Oszacowane zobowiązania dzielone są zgodnie z kryteriami ważności, w tym m. in.: wobec pracowników oraz wobec dostawców handlowych.
  3. Dla każdej z grup zobowiązań określany jest sposób i zakres komunikacji z wierzycielami.

Kolejnym etapem jest określenie sposobu oraz warunków spłaty restrukturyzowanych zobowiązań, w tym także skali i warunków umorzenia części zobowiązań. W etapie tym:

  1. Określane są możliwości finansowania podmiotu z branży energetycznej w okresie spłaty restrukturyzowanych zobowiązań przez właściciela lub instytucje finansowe.
  2. Określane są warunki spłaty zobowiązań publiczno-prawnych i wierzycieli handlowych.
  3. Formułowany i uzgadniany jest Plan Restrukturyzacji podmiotu.
  4. Wdrażane są narzędzia bieżącego planowania i monitoringu sytuacji finansowej.

Kluczowym czynnikiem powodzenia restrukturyzacji zobowiązań jest pełna kontrola nad przepływami pieniężnymi. Etap ten wymaga:

  1. Uruchomienia narzędzi zarządzania operacjami oraz, jako wsparcia,
  2. Uruchomienia odcinkowych programów poprawy efektywności.

20
lat
Członkowie zespołu posiadają już ponad 20-letnie doświadczenie w projektach doradczych na rzecz naszych klientów

100
wycen
Przeprowadziliśmy ponad 100 wycen biznesów i wartości niematerialnych dla naszych klientów

1.
specjalista
W naszym zespole jest pierwszy w Polsce ekspert Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds. Wycen (American Society of Appraisers)

Oferta Cann AdvisoryWycena spółek i przedsiębiorstw

Jesteśmy specjalistami w przeprowadzaniu wycen spółek, przedsiębiorstw oraz działalności gospodarczych

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Oferujemy profesjonalne wsparcie przy wycenie wartości niematerialnych i prawnych - znaków firmowych i towarowych, technologii oraz praw autorskich

Utrata wartości aktywów

Wspomagamy naszych klientów w przeprowadzaniu testów na utratę wartości aktywów i szacowaniu ich wartości odzyskiwalnej

Doradztwo finansowe w sporach prawnych

Przygotowujemy opinie na temat wartości poniesionych szkód dla potrzeb postępowań arbitrażowych i sądowych

Doradztwo dla sektora energetycznego

Jako ENERGYCANN specjalizujemy się w profesjonalnym doradztwie dla podmiotów z sektora energetycznego

Doradztwo transakcyjne przy przejęciach

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne doradztwo podczas transakcji przejęcia przedsiębiorstwa

Doradztwo transakcyjne przy sprzedaży

Nasze umiejętności oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam profesjonalnie i efektywnie doradzać w procesie sprzedaży przedsiębiorstw

Due diligence

Przeprowadzamy finansowe due diligence spółek-celów wspierając naszych klientów w wypracowaniu strategii negocjacyjnej

Pozyskiwanie środków finansowych

Proponujemy współpracę przy pozyskiwaniu środków finansowych. Nasze kontakty, umiejętności oraz doświadczenia ułatwią zdobycie funduszy

Kontakt

Cann Advisory sp. z o.o. sp. k.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

info@cann.pl

Aktualności

Wycena przedsiębiorstw i spółek w czasach inflacji

Wysoka inflacja w Polsce i na świecie wpływa na wiele obszarów życia gospodarczego. Takimi przykładami mogą być rosnące koszty zadłużenia rządów poszczególnych państw - będące funkcją wymaganej przez inwestorów wyższej...

Transakcja i wycena. Locked box czy completion accounts? Czas na locked box...

Dwa najczęściej spotykane mechanizmy ustalania ceny w transakcjach sprzedaży akcji lub udziałów spółek to locked box oraz completion accounts . Oba podejścia w inny sposób odnoszą się do głównego zagadnienia w...

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesyłanych danych osobowych przez Cann Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Podanie danych jest dobrowolne ale wymagane do przetworzenia zgłoszenia. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo do poprawiania, wglądu oraz żądania zaprzestania przetwarzania przekazywanych danych zgodnie z Polityką prywatności.

* pole obowiązkowe

Restrukturyzacja zobowiązań


Copyright 2018 Cann Advisory. All rights Reserved. Polityka prywatności