Restrukturyzacja zobowiązań

Restrukturyzacja zobowiązań

Restrukturyzacja zobowiązań podmiotu z branży energetycznej może stanowić długotrwały proces, którego długość uzależniona jest wielkości zobowiązań, zdolności podmiotu do generowania przepływów pieniężnych oraz ryzyka finansowania akceptowanego przez wierzycieli.

Jego pierwszym etapem jest ustalenie wielkości i struktury zobowiązań. W etapie tym:

  1. Ustalana jest faktyczna sumy i struktura zobowiązań wobec poszczególnych wierzycieli, na podstawie dokumentów źródłowych oraz zapisów w Systemie Ewidencji Księgowej.
  2. Oszacowane zobowiązania dzielone są zgodnie z kryteriami ważności, w tym m. in.: wobec pracowników oraz wobec dostawców handlowych.
  3. Dla każdej z grup zobowiązań określany jest sposób i zakres komunikacji z wierzycielami.

Kolejnym etapem jest określenie sposobu oraz warunków spłaty restrukturyzowanych zobowiązań, w tym także skali i warunków umorzenia części zobowiązań. W etapie tym:

  1. Określane są możliwości finansowania podmiotu z branży energetycznej w okresie spłaty restrukturyzowanych zobowiązań przez właściciela lub instytucje finansowe.
  2. Określane są warunki spłaty zobowiązań publiczno-prawnych i wierzycieli handlowych.
  3. Formułowany i uzgadniany jest Plan Restrukturyzacji podmiotu.
  4. Wdrażane są narzędzia bieżącego planowania i monitoringu sytuacji finansowej.

Kluczowym czynnikiem powodzenia restrukturyzacji zobowiązań jest pełna kontrola nad przepływami pieniężnymi. Etap ten wymaga:

  1. Uruchomienia narzędzi zarządzania operacjami oraz, jako wsparcia,
  2. Uruchomienia odcinkowych programów poprawy efektywności.
Image

Rozwiązania Tworzące Wartość

Cann Advisory sp. z o.o.

Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1

00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

kom. +48 606 234 150

e-mail info@cann.pl

Cann.pl - Wycena firm, spółek, wartości niematerialnych i prawnych

PL EN

Cann Advisory sp. z o.o.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warsaw
phone +48 22 616 20 32
mob. +48 606 234 150
info@cann.pl