Blog

Premia za ryzyko rynkowe idzie w dół...

Premia za ryzyko rynkowe idzie w dół...

Duff & Phelps obniżył rekomendowaną premię za ryzyko rynkowe (Equity Risk Premium) na rynku amerykańskim z 6,0% do 5,5% dla szacowania kosztu kapitału od 9 grudnia 2020 r. Premia za ryzyko rynkowe jest jednym z najbardziej istotnych parametrów niezbędnych do estymacji kosztu kapitału w Capital Asset Pricing Model (CAPM), używanego w procesach wyceny przedsiębiorstw i spółek.

Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie… I już są pierwsze oznaki.

Duff & Phelps obniżył rekomendowaną premię za ryzyko rynkowe (Equity Risk Premium) na rynku amerykańskim z 6,0% do 5,5% dla szacowania kosztu kapitału od 9 grudnia 2020 r. Premia za ryzyko rynkowe jest jednym z najbardziej istotnych parametrów niezbędnych do estymacji kosztu kapitału w Capital Asset Pricing Model (CAPM), używanego w procesach wyceny przedsiębiorstw i spółek.

Jakie czynniki doprowadziły D&P do rekomendacji obniżki ERP?

Najważniejsze z nich to:

  • Rekordowy poziom cen akcji na giełdach amerykańskich w IV kwartale 2020;
  • Optymizm wynikający z pojawienia się szczepionki na COVID-19;
  • Oczekiwane dalsze wsparcie przez Fed implikujące niski poziom stóp procentowych;
  • Zmniejszony poziom niepewności związany ze wpływem wyników wyborów prezydenckich w USA na gospodarkę oraz wyniki przedsiębiorstw.

Dodatkowo, zmienność cen akcji na giełdach amerykańskich powróciła do wartości bliskich długoterminowych średnich, spread kredytowy dla przedsiębiorstw obniżył się do średnich historycznych, wskaźnik zaufania konsumentów oraz poziom optymizmu przedsiębiorców poprawiły się (aczkolwiek wciąż poniżej poziom sprzed wybuchu pandemii COVID-19). Oczywiście, są też czynniki ryzyka…

Gwoli jasności, po wybuchu pandemii (25 marca 2020 r.) D&P podniósł rekomendowany poziom premii za ryzyko rynkowe z 5,0% do 6,0%. Czyli, po obniżce znajdujemy w połowie drogi do warunków przedpandemicznych.

Warto jeszcze dodać, że znormalizowana stopa wolna od ryzyka (Rf) jest przyjęta przez D&P na poziomie 2,5%, co implikuje bazowy koszt kapitału własnego dla rynku amerykańskiego na poziomie 8,0%.

Pytanie zasadnicze, czy ta fala optymizmu napłynie też nad Polskę…

Image

Rozwiązania Tworzące Wartość

Cann Advisory sp. z o.o.

Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1

00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

kom. +48 606 234 150

e-mail info@cann.pl

Cann.pl - Wycena firm, spółek, wartości niematerialnych i prawnych

PL EN

Cann Advisory sp. z o.o.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warsaw
phone +48 22 616 20 32
mob. +48 606 234 150
info@cann.pl